fbpx
Наши партнеры

Pressemeddelelse: nyt om samordnings-nummeret

Udgivet d. 26.02.2020

Den svenske regering tager nu samordningsnummeret i høring

Danske Torpare har i mange år kæmpet for et samordningsnummer, så man som dansker med hus i Sverige eksempelvis kan indgå aftaler med internet- og telefonselskaber. Og det ser nu endelig ud til at lykkes.

Danske Torpare har gennem årenes løb henvendt sig til de svenske myndigheder, og har de seneste tre år intensiveret henvendelserne og samarbejdet med Grænsehindringsrådet og Skatteverket for at ændre lovgivningen. Grænsehindringsrådet har identificeret det som en grænsehindring, og har derfor også prioriteret dette arbejde i flere år. Danske Torpare har lagt pres på svenske Skatteverket og den svenske regering for at få ændret reglerne, og det har nu båret frugt.

Derfor er der nu et lovforslag ude i høring, som indebærer, at man som privatperson kan ansøge om et samordningsnummer, hvis man har en tilknytning til Sverige. I lovforslaget nævnes det, at denne tilknytning kunne være, at man ejer et hus i landet, fordi udenlandske fritidshusejere oplever store problemer med at indgå aftaler om el, telefon og internet. I dag er det kun Skatteverket, der kan tildele et samordningsnummer. Og det kan kun tildeles, hvis man har brug for det i relation til en offentlig myndigheds afgørelse. Man kan altså som tingene er i dag, ikke ansøge om et samordningsnummer som privatperson.

Hvis det nye forslag vedtages, træder det i kraft d. 1. januar 2021.

Fra sekretariatschef i Danske Torpare Victoria Lindtner lyder det: Jeg er særdeles tilfreds med, at der nu endelig foreligger et lovforslag i høring, som vi har kæmpet for i mange år. Vores utallige skriverier med den svenske regering og indgående samarbejde med Skatteverket og Grænsehindringsrådet har banet vej for, at det bliver betydelig lettere for vores medlemmer at have hus i Sverige.

Også pres fra EU-kommissionen

Der har også været et stort ønske fra EU-Kommissionen om at ændre reglerne om samordningsnummeret, fordi det, som det er nu, hindrer den frie bevægelighed i EU-landene, når EU-borgere ikke kan få et personnummer i Sverige. Danske Torpare har været i dialog med Kommerskollegiet, som er Sveriges myndighed for udenrigshandel, EU´s indre marked og handelspolitik, som har påpeget EU-Kommissionens store interesse for at ændre denne hindring.

Danske Torpare sender høringssvar

Vi udarbejder i øjeblikket et høringssvar, da arbejdet ikke slutter her. Danske Torpare vil fortsat arbejde for, at selve ansøgningsdelen bliver så let og gennemskuelig som mulig for danskere med hus i Sverige. Høringssvaret vil kunne læses på vores hjemmeside.

Se tidslinien over Danske Torpares arbejde for samordningsnummeret her.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter