fbpx
Наши партнеры

“Gränsland genom tiderna” – Hallands Historia

DKK209.00

Nu är den här – boken om Hallands historia – Gränsland genom tiderna, utgiven av Hallands Akademi.

När kom de första människorna till Halland? Har Halland verkligen varit ett eget rike? Hur gick det till när Halland blev svenskt? Och hur kunde, en gång så fattiga Halland, bli ett av Sveriges snabbast växande län.

Boken är författad av 36 författare med specialkunskap inom sitt område med en tidslängd från jägarstenåldern till nutid. I de totalt 384 sidorna ges intressant läsning, rikligt med färgillustrationer och med hårda pärmar.

Redaktionskommitté: Åsa Bengtsson, Erik Hallberg, Anders Håkansson, Jens Lerbom, Hugo Palmsköld, Lena Sommestad, Pablo Wiking-Faria och Per Wranning

Beskrivelse på dansk (bogen er på svensk):

Nu er den her! Bogen om Hallands historie – Gränsland gennem tiderne, udgivet af Hallands Akademi.

Hvornår kom de første til Halland? Har Halland virkelig været et eget kongerige? Hvordan skete det, da Halland blev svensk? Og hvordan kunne Halland, der engang var så fattigt, blive et af Sveriges hurtigst voksende amter. Bogen er skrevet af 36 forfattere med specialviden inden for deres felt med et tidsspænd fra jægerstenalderen til i dag.

De i alt 384 sider giver interessant læsning og er rig på farveillustrationer.

2 på lager

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter