fbpx
Наши партнеры

Råd fra en rådgiver: fik du ikke deklareret i tide?

Danske Torpare får mange henvendelser fra sine medlemmer fordi man ikke har indsendt inkomstdeklarationen, og derfor får man brev fra Skatteverket, som oplyser, at man står for at modtage en bøde på SEK 2.500.

Hvis man ikke reagerer på dette, kan man ende hos fogeden (Kronofogden). Hvis sagen ender hos fogeden, skyldes det, at Skatteverket ikke har fået svar på sine henvendelser. Det betyder dels forsinkelsesafgift fra Skatteverket og endelig en afgift fra fogeden.
Danske Torpare anbefaler, at man kontakter Skatteverket og beder om, at afgiften må bortfalde. Ved henvendelsen kan man oplyse, at man enten ikke har forstået, at inkomstdeklarationen skulle indsendes, at man ikke har modtaget den, eller at man med en særlig begrundelse ikke har kunnet overholde fristen. I de fleste tilfælde trækkes afgiften tilbage. Husk at oplyse organisationsnummeret (det ti-cifrede nummer, der starter med 30).

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter