fbpx
Наши партнеры

Samordningsnummeret, hvad sker der??

Artikel af Helle Ahlenius Pallesen, bestyrelsesmedlem i Danske Torpare
Først udgivet d. 18. januar 2022.

Først glæde

I sommeren 2021 var der mange danske torpare, som blev glade. Nu havde den svenske Riksdag endelig vedtaget en lovændring, som skulle gøre det muligt for danske torpare at ansøge om et samordningsnummer. Rigtig mange torpare har også fået tildelt et samordningsnummer, når de har mødt personligt op på det lokale Skatteverk og dokumenteret identitet og torp. Har man fødselsdag f.eks. den 23. august 1964, får man samordningsnummeret 1964-08-83-xxxx, dvs. 60 lægges til månedsdatoen. Så langt så godt.

Så skuffelse

Derimod har skuffelsen været stor, når man har brug for, at svenske forsyningsleverandører, banker og andre i Sverige anvender det nyerhvervede samordningsnummer. Mange af vore medlemmer har oplyst, at de nu sidder tilbage med den opfattelse, at samordningsnummeret ikke kan bruges til ret meget…

Dertil er at sige, at sådan er det måske lige nu, men rigtig mange interessenter – herunder ikke mindst Danske Torpare – arbejder hårdt, for at samordningsnummeret skal blive brugbart i langt videre omfang. Desværre kommer det til at tage mere tid.

Hedt politisk emne i Sverige, baggrunden for modtagelsen

For at forstå hvorfor det svenske samfund ikke bare tager mod danskere med et samordningsnummer, må vi danskere også forstå, at samordningsnummeret har været et hedt politisk emne i Sverige, og at der desværre også er en negativ historie forbundet med nummeret.

Samordningsnummeret er en identitetsbetegnelse for personer, som ikke er eller har været folkbogførte i Sverige, og formålet med nummeret er, at myndigheder og andre leverandører af samfundsfunktioner skal kunne identificere personer uden svensk personnummer.

I Sverige blev samordningsnummeret indført allerede i 2000, fordi samfundet så et behov for at identificere ikke-svenskere, der var udenlandsk bosatte, men som alligevel havde tæt kontakt med det svenske samfund. Det kunne være udlændinge, der udførte arbejde i landet eller som behøvede sygepleje eller økonomisk hjælp, men det kunne også handle om udlændinge, der havde udført kriminel virksomhed, og som derfor skulle konfronteres med det svenske retssystem.

I 2010 var ca. 400.000 samordningsnumre udstedt. I 2017-2018 begyndte flere at gøre opmærksom på at mange havde oplyst falske identiteter og dermed på falsk grundlag fået tildelt et samordningsnummer. Der blev i særlig grad svindlet med biler eller begået socialt bedrageri f.eks. med børnebidrag. I 2019 blev det afsløret af Dagens Nyheter, at 45 % af de 873.000 personer der havde fået et samordningsnummer, ikke kunne identificeres.

Det førte til politisk debat i Riksdagen i 2019 og mange spørgsmål til den daværende finansminister Magdalena Andersson. Realiteten var, at systemet og kontrollen med samordningsnumre var løbet af sporet.

Nyt lys på ændringen

Det er i det lys, man skal se ændringen af Folkbokföringslagen i sommeren 2021. Den primære og væsentligste ændring – set fra svensk side – er, at et udstedt samordningsnummer nu automatisk bliver ”hvilende” efter fem år, hvis ikke en myndighed eller personen selv har fornyet nummeret. Mange flere i relevante samfundsfunktioner er desuden blevet forpligtet til at underrette skatteverket, hvis de har mistanke om fejl, unøjagtigheder eller svindel. Vil du fordybe dig i baggrunden, kan du læse mere på Riksdagens hjemmeside

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sakrare-samordningsnummer-och-battre_H801SkU11

Åbningen

Lovændringen indebar som bekendt også en lille åbning for fritidshusejere i Sverige. En åbning, som Danske Torpare i høj grad var medvirkende til at få igennem. Det er således helt nyt, at en person kan tildeles et samordningsnummer efter egen ansøgning. Kravet er bare, at personen skal kunne dokumenter en særlig tilknytning til Sverige og et behov for en identitetsbetegnelse.

I lyset af forhistorien er det måske lettere at forstå, hvorfor det svenske samfund ikke bare kaster sig ud i at anerkende samordningsnummeret. Man er forsigtig og man er bange for at forskelsbehandle. Det er ikke så let at godtage en dansk torpare, når man i bund og grund fortsat helst vil kunne afvise andre personer, som godt nok er i besiddelse af et samordningsnummer, men som man af den ene eller den anden grund ikke føler sig tryg ved som kunde.

Der skal ryddes op i Sverige

Der er formentlig behov for lidt tid i det svenske samfund til at få ryddet op i samordningsnummerets ”kuldsejling” og få det til at fungere i den nye ”version-2021”.

De nye regler er ved at blive rullet ud, og Danske Torpare gør alt, hvad vi kan for at presse på.

Det fremgår af skatteverkets hjemmeside, at man er i gang med at informere omkring samordningsnummeret, men informationerne drejer sig hovedsageligt om, hvad man skal gøre, for at samordningsnummeret ikke bliver hvilende. I den forbindelse er det vigtigt, at torpare, der ændrer kontaktadresse i Danmark, husker at meddele det til skatteverket. Det sker på blanketten SKV 7542.

Heldigvis har vi en rigtig god dialog med diverse myndigheder. Senest har Danske Torpare haft møde med Vibeke Rovsing Lauritzen, Danmarks Ambassadør i Sverige, Nordisk samarbejde og Østersøsamarbejde og Nordisk Sekretariat under Nordisk Råd. Det skete medio januar, hvor en handlingsplan blev vedtaget: Hvordan får vi kommunikeret de gode historier, hvordan får vi vendt den svenske indstilling til samordningsnummeret og hvordan kan vi få centrale forsyningsvirksomheder til at acceptere samordningsnummeret.

Danmark

I Danmark findes erstatningspersonnumre som kan sammenlignes med samordningsnumre, men de er langt mindre udbredte, og giver heller ingen rettigheder. Det er primært i forbindelse med asylansøgeres behandling på sygehuse, at vi har hørt om erstatningspersonnumre.

Resumé

Samordningsnummeret giver i dag ingen rettigheder men er en identitetsbetegnelse. Det historiske misbrug med disse numre gør, at det er op ad bakke at få det svenske samfund til at acceptere en bredere anvendelse af samordningsnumre. Men arbejdet for at få tildelt et samordningsnummer er ikke værdiløst, for nummeret kommer med tiden ud i samfundet gennem Statens personadressregister, SPAR, hvor forsikringsselskaber og forsyningsvirksomheder og andre relevante virksomheder kan finde numrene.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter