fbpx
Наши партнеры

Samordningsnummeret

Udgivet d. 8. oktober 2021

Siden midten af juni 2021 har det være muligt for danskere med hus eller grund i Sverige at søge om et samordningsnummer – et identitetsnummer for folk, som ikke bor i Sverige, men har en fast ejendom i landet. Hensigten er, at det skal kunne fungere på nogenlunde lige fod med et svensk personnummer.

Hvordan får man et samordningsnummer
Ønsker du at søge om et samordningsnummer, skal du gøre følgende:

  • Mød personligt op på det lokale svenske skattekontor (find dit lokale skattekontor her)
  • Medbring gyldigt billed-ID
  • Oplys matrikelnummeret (fastighetsbeteckninen) på din ejendom, samt dit person- og organisationsnummer (det, der begyndermed 30)

Brug af samordningsnummeret i Sverige
Flere medlemmer har allerede modtaget deres samordningsnummer. Vi oplever imidlertid den udfordring, at mange private virksomheder ikke er bekendt med nummeret og vi arbejder derfor på at udbrede anerkendelsen og anvendelsen af det på et officielt niveau. Bland andet oplever vi problemer med udstedelsen af Mobilt BankID, idet de svenske banker ikke vil udstede på baggrund af et samordningsnummer, men stadig kræver et svensk personnummer. Danske Torpare har kontaktet den svenske Bankföreningen herom, ligesom Bertel Haarder vil tage problemet op i Grænsehindringsrådet og med utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg.

Flere initiativer til udbredelsen af samordningsnummeret
Som det ser ud nu, er der ikke noget lovkrav, som forhindrer bankerne i at bruge samordningsnummeret til oprettelsen af et Mobilt BankID. Foreningen har derfor kontaktet Finansiell ID-Teknik BID AB, en sammenslutning af flere store banker i Sverige, med henblik på at gøre det muligt for danskere med ejendom i Sverige at få et Mobilt BankID via deres samordningsnummer. Vi er desuden i dialog med den danske ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen og med Finansdepartementet (Finansministeriet), som oplyser, at den svenske regering er opmærksom på, at der i interaktionen med det svenske samfund opstår problemer for folk, der ikke bor i Sverige og dermed ikke har et svensk personnummer. Den svenske regering arbejder på forslag til at skabe et mere sikkert system for samordningsnummeret, og dermed gøre det lettere at fremme brugen af nummeret i det svenske samfund. Danske Torpare er høringsberettiget på initiativet, og fortsætter arbejdet med at udbrede kendskabet til samordningsnummeret og anerkendelsen af dets potentiale og gyldighed.

Se timeline over Danske Torpares arbejde for samordningsnummeret her.

Find flere artikler om samordningsnummeret her.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter