fbpx
Наши партнеры

Skattepligt. En introduktion for nye ejere

Udgivet d. 23.04.2020, opdateret d. 17.03.2021

Er man ejer af fritidshus i Sverige, er man forpligtet til at betale skat til både Sverige og Danmark.

Læs også om inkomstdeklarationen her og om betaling af dansk skat for garvede skattepligtige.

Skat i Sverige

I Sverige betales en fastighetsavgift på 0,75% af den offentlige vurdering. På landbrugsejendomme (herunder skovejendomme) er det kun værdien af beboelsesbygning og tomtmark (stuehusjord), der indgår i beskatningsgrundlaget. Grunden beskattes altid, men bygningen først, når dens værdi overstiger 50.000 SEK. Også for huse på arrenderad mark (forpagtet jord) betales fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften kan ikke overstige et fast beløb, som i 2020 er på 8.349 SEK; for huse på forpagtet jord 4.174 SEK.

For ejendomme, kategoriseret som småhus, men uden bebyggelse, betales fastighetsskatt på 1% af grundens værdi.

Der gælder særlige fritagelses- og lempelsesregler for ejendomme med nybyggede huse.

Skattepligten indtræder, når man har været tinglyst ejer et helt kalenderår. Har man købt i 2019, og tinglysning af købet har fundet sted inden 1/1 2020, er man skattepligtig fra og med indkomståret 2020 og skal først selvangive med henblik på fastighetsavgift i foråret 2021. For indkomståret 2019, som selvangives nu, og hvor skatten betales til efteråret, er det altså den, der var tinglyst ejer 1/1 2019, der er skattepligtig, dvs. sælgeren. Har man modtaget inkomstdeklaration, men ikke skal betale fastighetsavgift, skal inkomstdeklarationen underskrives og indsendes alligevel, men med 0 i rubrikken for fastighetsavgift.

Er købet først tinglyst efter 1/1 2020, går der yderligere et år, før man bliver skattepligtig i Sverige.

Der betales ingen egentlig ejendomsskat i dansk forstand, dvs. der betales ikke skat til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Skat i Danmark

I Danmark skal man selv selvangive sin svenske ejendom. I modsætning til Sverige, hvor skattevæsnet får besked om købet fra tinglysningskontoret, modtager danske myndigheder ikke automatisk kendskab til ejerskabet. Skattepligten gælder fra og med den dato, hvor man overtager ejendommen. Der skal selvangives en særlig værdi, som beregnes med udgangspunkt i købsprisen. Beskatningen er den samme ejendomsværdiskat, som gælder for fast ejendom i Danmark, dvs. 1% af værdien.

Eftersom ejendomsværdiskat pålignes ud fra værdiniveauet i 2001 og 2002, skal købsprisen reguleres i en særlig regneformel, som bringer beskatningsgrundlaget tilbage til dette niveau. Foreningen har opstillet en Beregningsmodel til formålet, som du kan finde her. Beregningsmodellen indeholder et svensk indextal, som årligt offentliggøres af svenske myndigheder i slutningen af maj; og beregningsmodellen kan derfor først anvendes efter 1. juni for ejendomme, der er købt i 2019. Da selvangivelsesfristen for skatteydere med ejendom i udlandet normalt er 1. juli, som i år er udsat til 1. september på grund af corona-krisen, er der intet tidsmæssigt problem. For ejendomme købt i 2018 og tidligere kan beregningsmodellen anvendes nu. Den beregnede værdi ligger fast, så længe vi har den nuværende lovgivning. Der skal altså ikke foretages en ny beregning til næste år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man i rubrik 254 kan angive den svenske fastighetsavgift for hele året, omregnet til danske kroner. Derved opnås fradrag for den svenske skat. Eftersom valutakursen kan ændre sig, må angivelsen i rubrik 254 ændres fra år til år, hvis resultatet skal være retvisende.

Den svenske ejendoms værdi selvangives via oplysningsskemaet i den digitale skattemappe. Skemaet åbner, når man angiver udenlandsk indkomst og ejerskab til ejendom i udlandet. Har man besvær med at få adgang, anbefales henvendelse til Skattestyrelsen på sædvanligt kontakt-telefonnummer. Oplysningerne kan også afgives på papirskema 04.053, som med fordel kan anvendes som hjælperedskab, hvis man udfylder digitalt.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter