fbpx
Наши партнеры

Slut med svensk licens for de fleste torpare

Udgivet d. 16.01.2019, senest optateret 20.03.2019

Radiotjänsten i Kiruna lukker og slukker, og for udlændinge med fritidshus i Sverige er det slut med at betale for at have et fjernsyn på torpet. I hvert fald for de flestes vedkommende. Der er nemlig visse undtagelser.

I august bragte vi i bladet TORPARE nyt om svensk licens i forbindelse med et forslag om at finansiere svensk radio og tv via skattebilletten fra januar 2019. Et særligt nedsat public service-udvalg står bag forslaget, som blev fremlagt i efteråret 2017. Den 14. november 2018 blev forslaget endeligt vedtaget af Riksdagen. Det blev bakket op af samtlige otte svenske partier, og fra januar i år betaler svenskerne en public service-afgift som en del af skatten og altså ikke længere licens.

 

Hvad betyder det for svenskerne?

Alle svenskere over 18 år med en erhvervs-indkomst, og som er ubegrænset skattepligtige i Sverige, skal betale denne afgift. Det gælder uanset, om man har et tv eller en radio, og afgiften er individuel til forskel fra licensen, som betaltes pr. husstand.

Public service-afgiften udgør én procent af den skattepligtige indkomst med et loft, og for den gennemsnitlige svensker løber afgiften op på cirka 1.300 SEK om året. Det anslås at være cirka 70 procent af de skattebetalende borgere, der kommer til at betale dette beløb. Er man studerende, betaler man slet ikke afgiften, og har man en månedlig indkomst på under 13.600 kr., betaler man en reduceret afgift.

 Hidtil har svenskerne betalt næsten 2.400 SEK om året pr. husstand i licens, som ifølge public service-udvalgets beregninger ville være steget til 2.500 SEK i 2019.

For at sikre politisk uafhængighed

Den nye public service-afgift gælder de næste otte år og betales over indkomstskatten. Ifølge public service-udvalget er det et led i forsøget på at gøre public service i Sverige helt politisk uafhængig. Det er dermed Skatteverket, der nu står for at inddrage afgiften, i stedet for Radiotjänsten, som hidtil har stået for kontrol og indkrævning af licensen i Sverige.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter