fbpx
Наши партнеры

Stærkt samordningsnummer vedtaget af stort flertal i Riksdagen

Opdateret d. 20.03.2023 

Stærkt system for samordningsnummer på vej

Den svenske Riksdag har den 30. november 2022 vedtaget en lov om et såkaldt stærkt system for samordningsnummeret. En lov, som vi hos Danske Torpare har ventet længe på! De nye regler, som træder i kraft fra den 1. september 2023, betyder, at samordningsnummeret inddeles i tre niveauer, hvoraf danske torpare i almindelighed vil kunne komme op på det højeste og mest sikre niveau; det, der kaldes for “et stærkt samordningsnummer”.

Danske Torpare er meget glade for, at et stort flertal i Riksdagen den 30. november 2022 har besluttet en ny lov om et stærkt samordningsnummer. Vi er overbeviste om, at de nye regler vil få stor betydning for danske torpare, når loven er trådt i kraft til næste efterår. Danske torpare kan jo uden problemer opfylde de krav, der stilles til at få et stærkt svensk samordningsnummer.

– Elisabeth Geday, sekretariatschef i Danske Torpare

Formålet med at inddele samordningsnummeret i tre niveauer er at styrke systemet for samordningsnummer. Det gør man ved at øge kravene til den identitetskontrol, som udføres, inden et samordningsnummer tildeles.

Hvordan får jeg det nye stærke samordningsnummer?

Mange torpare har allerede aflagt det lokale svenske skattekontor et besøg for at få et samordningsnummer i sin nuværende form. Og det bliver også fremover Skatteverket, som står for den skærpede identitetskontrol, der skal foretages for at få det nye stærke samordningsnummer.

Læs her hvordan du får et samordningsnummer

NYT pr. 20. marts 2023:

Af Skatteverkets hjemmeside fremgår det nu, at danske torpare, som selv har ansøgt om et samordningsnummer og i den forbindelse har dokumenteret sin identitet og oplyst kontaktadresse i Danmark allerede har et ”styrkt” samordningsnummer og derfor ikke behøver henvende sig på ny.

Link til Skatteverket

Hvad kan det nye stærke samordningsnummer bruges til?

Jeg forventer, at vi med de nye regler kan få løst mange at de praktiske problemer, vores fritidshusejere har, fordi danskere hidtil ikke har kunnet få et svensk BankID. Det har givet store udfordringer i forhold til almindelige forsyningsvirksomheder, banker, internet m.fl. Som vi læser de nye regler, bør et stærkt samordningsnummer åbne for, at danskere med fritidshus i Sverige også kan få BankID.

– Elisabeth Geday, sekretariatschef i Danske Torpare

Dialog med svenske myndigheder

Næste skridt er, at foreningen går i dialog med Skatteverket, evt. via Øresunddirekt, og Svenska Bankföreningen m.fl. for at varetage danske torpares interesser.

Er du interesseret i at læse Riksdagens beslutning om et stærkt system for samordningsnummer, kan du gøre det her.

Opfølgning pr. 6. februar 2023 på Danske Torpares indsats:

Den 21. december 2022 deltog sekretariatschef Elisabeth Geday i møde i Malmø på ØresundsDirekts kontor med Malin Dahlin (chef på ØresundDirekt), Ulrika Peldán (Skatteverket), og Helle Ahlenius Pallesen (bestyrelsesmedlem i Danske Torpare). Formålet var at koordinere henvendelserne til Bankforeningen og diverse virksomheder samt at opfordre Skatteverket til at komme med de nye retningslinjer.

Det blev aftalt, at ØresundDirekt tager kontakt til foreningen Norden og ambassaderne i København og Stockholm for at følge op på sagen og de henvendelser vi tidligere haft.

På mødet drøftedes det desuden, hvorvidt danskere kan få en anden form for e-legitimation end BankID. Der findes det såkaldte Freja eID, som især unge svenskere får, hvis de heller ikke kan få BankID. Freja eID kan man få med et stærkt samordningsnummer.

https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/

Danske torpare vil også kunne få et Freja eID men en dialog med William Blomquist fra Freja eID afdækkede dog, at det indtil videre ikke er så mange af de relevante forsyningsvirksomheder, som anerkender Freja eID. Så længe det er tilfældet, er vi i Danske Torpare tilbageholdende med at anbefale Freja eID.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter