fbpx
Наши партнеры

Støtte på vej til din svenske elregning i år

Udgivet d. 9.11.2022

Elpriserne i Sverige er den seneste tid steget til et usædvanligt højt niveau, og særligt husejere i Sydsverige kan forvente, at elregningen i år skyder kraftigt i vejret. Heldigvis er der hjælp at hente fra Svenska Kraftnät, som er ude med et forslag, der skal give økonomisk støtte til elregningen.

Hvem kan få støtte?

Svenska Kraftnät har søgt om at give alle forbrugere med egen elaftale i det sydlige Sverige støtte til at håndtere unormalt høje elpriser. Herefter skal regeringen behandle ansøgningen og klargøre detaljerne.

Med det Sydlige Sverige menes el-områderne SE3 og SE4.

Danske Torpare har været i kontakt med Svenska Kraftnät for at afklare, hvordan forslaget forholder sig til danskere med hus i Sverige og fået bekræftet, at forslaget stiller alle elforbrugere lige i forhold til støtte:

Svenska kraftnäts förslag till stöd innebär att alla elanvändare behandlas lika. Vi bedömer att valet av en generell modell är en förutsättning för att det ska vara möjligt att betala ut stödet så snart som möjligt. Alla elanvändare med eget elnätsavtal med uttagspunkt i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser.” (Svenska Kraftnät)


Hvor meget kan jeg få i støtte?

Præcis hvor meget, du får i støtte, afhænger af støtteniveauet i dit el-område og af dit elforbrug i en fast 12-måneders periode opgjort fra oktober 2021 til september 2022.

Sverige er inddelt i fire el-områder, og i el-område SE3 vil støtten være 0,50 SEK/kWh brugt, mens den i el-område SE4 vil være 0,79 SEK/kWh brugt.

Er du i tvivl om dit månedlige forbrug og dermed, hvor meget du kan forvente at få i støtte, kan du se dit elforbrug på din elregning. Her vil i nogle tilfælde også være anført, hvilket el-område du hører til. Ellers kan du finde en oversigt her.

Læs mere om støtte til elforbrugere hos Svenska Kraftnät her.

Hvordan får jeg udbetalt støtten?

Udbetalingen af støtten er koblet op på det ID, der er forbundet med din elaftale. Støtten vil derfor blive udbetalt til det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, som står på elaftalen på et givent tidspunkt (såkaldt brytpunkt).

Brytpunkten er endnu ikke fastlagt med konkret dato men blot oplyst til at være dagen efter, Energimarknadsinspektionen har taget endelig stilling til Svenska Kraftnäts indstilling om udbetaling af støtte til at håndtere de høje elpriser i Sydsverige. Det betyder dog, at har du et samordningsnummer, og står det på den elaftale du har ved brytpunkten, så får du udbetalt støtte på lige fod med dine svenske naboer i de pågældende el-områder.

Hvornår kan jeg få udbetalt støtten?

Det er endnu uklart, hvornår udbetalingerne sker, da det ikke er Svenska Kraftnät, som administrerer disse. Vi afventer derfor den svenske regerings svar på de nærmere detaljer for udbetaling af støtten.

I mellemtiden opfordrer vi til, at du følger med på Svenska Kraftnäts hjemmeside, hvor der løbende kommer information om udbetalingen. Læs også mere hos Försäkringskassan.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter