fbpx
Наши партнеры

Time line over Danske Torpares arbejde for samordningsnummeret

Danske Torpare har i flere år arbejdet hårdt for, at danskere med tilknytning til Sverige kan få et samordningsnummer. Vi ved, at dette er en sag, som har stor betydning for vores medlemmer, og derfor er det også et emne, der har højeste prioritet i foreningen.

Vi har hen ad vejen desværre måttet sande, at det er en sag, som tager tid at finde en løsning på. Meget længere tid, end hvad forventet var, og hvad rimeligt er. Danske Torpare fortsætter dog vores arbejde for at komme i mål med et samordningsnummer og sætter fortsat pres på den svenske regering for en løsning på denne hindring, som vores medlemmer oplever, det er, ikke at have et samordningsnummer.

Her kan du få et samlet overblik over Danske Torpares arbejde for samordningsnummeret de seneste par år.

2020

Der er nu et lovforslag ude i høring, som indebærer, at man som privatperson kan ansøge om et samordningsnummer, hvis man har en tilknytning til Sverige.

Hvis det vedtages at privatpersoner kan ansøge om et samordningsnummer, træder den nye regel i kraft i januar 2021.

Læs mere i Danske Torpares pressemedelelse fra d. 26. februar 2020 her

2019

November 2019

Ultimo november 2019 har Danske Torpare rettet henvendelse til den svenske statsminister, Stefan Löfven, for at høre status i sagen om samordningsnummer for danskere med hus i Sverige og for at understrege over for ham, hvor vigtigt dette er.

Danske Torpare deltog i et møde på Altinget den 5. november 2019, hvor Bertel Haarder oplyste om, at Danmark har formandskabet i Nordisk Råd fra januar 2020, og en af de sager, som har førsteprioritet, er samordningsnummeret.

Oktober 2019

Danske Torpare kontakter Vibeke Rovsing Lauritzen, den danske ambassadør i Stockholm, for at få hende til at kigge nærmere på sagen. Dette som led i at sætte den svenske regering under pres, så vi kan finde en løsning for vores medlemmer.

September 2019

Svar fra ministeren for nordisk samarbejde, Mogens Jensen. Ministeren udtrykker enighed i, at det er utilfredsstillende, at der stadig ikke foreligger en afklaring om samordningsnummer. Der er rettet henvendelse til de svenske myndigheder, og Mogens Jensen drøfter sagen med sin svenske kollega. Han samarbejder ligeledes med Bertel Haarder, regeringens repræsentant i Grænsehindringsrådet, om at rykke den svenske regering for en løsning.

Danske Torpare har ligeledes skrevet til Nordisk Råd ved rådsdirektør Britt Bohlin for at presse på for en udvikling i sagen.

Sideløbende med øvrige tiltag har Danske Torpare været i dialog med kommerskollegiet (enhed for EU´s indre marked). Foreningen har også været i dialog med nogle svenske borgmestre, som hjælper os med at arbejde for sagen.

Danske Torpare presser fortsat på, og vi har bestemt ikke opgivet at arbejde for denne vigtige sag for vores medlemmer. Vi må bare konstatere, at den lange tid uden en svensk regering har medført, at en række sager er blevet udsat.

August 2019

Danske Torpare har skrevet et brev til den danske minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen.

Ligeledes har foreningen kontaktet den nye svenske minister på området, Anna Hallberg (afløser for Ann Linde, som vi kontaktede i januar). Anna Hallberg er utrikesminister og minister for nordiska frågor. Desværre er der heller ikke kommet svar på denne henvendelse.

Maj 2019

Danske Torpare retter henvendelse til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Dog uden nogen brugbare resultater i forhold til et samordningsnummer.

Forbrugerrådet Tænk omtaler i en artikel udfordringen ved et manglende samordningsnummer og sætter fokus på den hindring, det er.

Marts 2019

Bertel Haarder, som er formand for Nordisk Råd, holdt oplæg til Danske Torpares ordinære generalforsamling. Han lovede at tage udfordringen med manglende samordningsnummer op i Nordisk Råd og at presse den svenske regering for at komme med en løsning.

Qua vores gode samarbejde med Nordisk Råd, ved vi, at de arbejder for sagen. Pr. november 2019 er de sidste forlydender, at man vil arbejde for et fælles e-identifikationsnummer.

Januar 2019

Danske Torpare kontaktede den nye svenske nordiske samarbejdsminister, Ann Linde, med henblik på at høre status i sagen. Dette efter den nye svenske regering. Der er dog ikke kommet noget svar på foreningens henvendelse.

Også Jessica Polfjärd, leder af Nordisk Råd, blev der rettet henvendelse til. Dog ligeledes uden succes.

2018

December 2018

Skatteverket fik til opgave af den tidligere svenske regering at komme med et responsum om samordningsnummer. Responsummet skulle være færdigt ultimo december 2018. Der er siden kommet ny regering.

News Øresund bringer nyheden om, at danske sommerhusejere i Sverige fortsat må vente på beslutning om samordningsnummer. Læs nyheden herunder.

Danska sommarstugeägare i Sverige får vänta på beslut om samordningsnummer

Om det blir lättare för de danskar och norrmän som har sommarstuga i Sverige att få svenskt samordningsnummer skulle det kunna leda till att de enklare kan teckna bredbandsabonnemang och förmånskort i mataffärer, handla via nätet och kommunicera digitalt med myndigheter. Men den svenska regeringens beslut har dragit ut på tiden, i väntan på en utredning från svenska Skatteverket.

I våras var det många som trodde att de danska sommarstugeägarnas problem var över, men det slutgiltiga beskedet från regeringen har ännu inte kommit. Nu inväntas en utredning från Skatteverket, som ska vara klar senast den 31 december i år, berättar Sveriges representant i Gränshinderrådet, Eva Tarselius Hallgren.

– På uppdrag av regeringen utreder Skatteverket om det är lämpligt att ge fler aktörer och såvitt gäller EU- och EES-medborgare också de enskilda själva, möjlighet att begära samordningsnummer. Uppdraget är ytterligare ett steg i riktning mot en lösning av gränshindret, säger hon till News Øresund.

Utredningen utökar alltså perspektivet till hela EU och inte enbart Norden. Frågan kommer därefter att beredas vidare inom Regeringskansliet, uppger Eva Tarselius Hallgren.

Den 7. december 2018 skriver Danske Torpare en mail til Bertel Haarder, som er den danske regerings repræsentant i Grænsehindringsrådet. Bertel Haarder er imødekommende over for vores problematik, og deltager i generalforsamlingen i marts 2019.

Den 5. december 2018 kontakter Danske Torpare ministrene Eva Kjer Hansen og Sven-Erik Bucht som opfølgning på gårsdagens møde til konferencen i Grænsehindringsrådet. De orienteres om udfordringen med manglende samordningsnummer.

Den 4. december 2018 afholdes Gränshinderskonferens. Danske Torpare deltager som interesseorganisation i dette vigtige politiske arbejde. Her møder vi den daværende danske minister for fiskeri og ligestilling og for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen, samt den daværende svenske minister for landdistrikter i Löfven-kabinettet, Sven-Erik Bucht.

Juni 2018

Danske Torpare medvirker i forbindelse med Sveriges nationaldag i Radio24syv-program om samordningsnummer. Dette i forbindelse med, at News Øresund har formidlet, at samordningsnummeret er på vej.

Maj 2018

News Øresund bringer positiv melding fra Grænsehindringsrådet om, at den svenske regering har sat embedsmændene i gang med at gøre det muligt at erstatte GD-numrene* med et samordningsnummer for udenlandske sommerhusejere. Det er noget, Grænsehindringsrådet har arbejdet på siden 2014.

* GD-numre bruges af Skatteverket til beskatning, mens samordningsnumre på mange måder fungerer som personnumre for personer, der ikke har folkeregisteradresse i Sverige.

Februar 2018

Danske Torpare kontakter endnu en gang Enheten för EU:s inre marknad/Department for the Internal Market for at følge op på udvikling i sagen.

I et svar til Danske Torpare skriver Skatteverket:

Frågan har varit på remiss i Sverige och utredningen har kommit fram till ett förslag som gör det möjligt för utländska fastighetsägare att få ett samordningsnummer i Sverige. Både Skatteverket och Lantmäteriet är eniga och har tillstyrkt förslaget.Vi har också fått besked att gränshindret i princip ska vara på väg att lösas.

Ärendet ligger nu i regeringen för beredning. I Sverige är det en långsam process att helt genomföra en lagändring som det här blir fråga om. Det ska genom flera instanser. Dessutom finns det helt andra föreslagna förändringar som kopplas till samordningsnummer, det kan påverka för man vill säkert gå ut med ett samlat förslag om olika ändringar omkring samordningsnummer i ett sammanhang.

Den svenske regering beder Skatteverket komme med et udspil til samordningsnummer ultimo 2018.

2017

Oktober 2017

Danske Torpare kontakter Enheten för EU:s inre marknad/Department for the Internal Market. Kommerskollegium, som er den myndighed i Sverige, der er ansvarlig for spørgsmål vedr. EU’s indre marked, oplyser, at Kommissionen er informeret, og Danske Torpare indberetter handelshindringen.

Læs også svaret fra ministeren for nordisk samarbejde, Mogens Jensen, her.

Sammen står vi stærkere. Opfordringen til vores medlemmer lyder derfor på venligt at minde familie, venner, naboer og bekendte om at blive en del af foreningen, hvis de har hus i Sverige og ikke allerede er det.

print

Covid-19-information

Danske Torpares sekretariat har åbnet for personligt fremmøde. Vi anbefaler, at I ringer på forhånd og laver en aftale, så vi kan sikre at der ikke er for mange på sekretariatet på én gang.

Rejser til Sverige

Meldingen fra Udenrigsministeriet lyder fortsat på at undgå al unødig rejseaktivitet – også til Sverige, og Danske Torpare henviser til, at man følger disse anbefalinger.

Læs mere om situationen her.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter