Udvalg

For at udvikle foreningens arbejde har Danske Torpare en række udvalg inden for specifikke områder. Der nedsættes endvidere projektgrupper efter behov. Her kan du se en liste over udvalgene:

Aktivitetsudvalg
Udvalget for aktiviteter har eksisteret i over 20 år og udvikler og planlægger svenskkurser, tekniske kurser, temaaftener, koncerter, oplevelsesture m.m. Nogle af udvalgets medlemmer fungerer også som arrangementsværter og undervisere. Aktivitetsudvalget består udelukkende af frivillige. I 2017 begyndte vi på noget helt nyt, at udbyde aktiviteter vest for Storebælt, efter stor efterspørgsel fra vores jyske og fynske medlemmer.

Torben Bæk-Sørensen, formand for udvalget 
Bjørn Donnis
Annelise Randløv
Geert Fredslund Nielsen
Advokat Lars Holm-Rasmussen
Anna-Louise Sørensen
Erik Kragh
Pia Cederval Andersen
Inger Hove
Per Bonke
Pia Borg
Jens Ole Lund
Victoria Lindtner, sekretær for udvalget

Redaktion
Medlemsbladet TORPARE har siden 2010 haft en redaktion, som mødes jævnligt for at planlægge, idéudvikle samt evaluere på bladet:

Bjørn Donnis, bestyrelsesmedlem
Suzanne Christoffersen
Søren Kronholm
Kåre Olofsen
Kjeld Larsen, redaktionssekretær
Kirsten Marie Juel Jensen, redaktør 
Victoria Lindtner, deltagelse fra sekretariatet