Udvalg

For at udvikle foreningens arbejde har Danske Torpare en række udvalg inden for specifikke områder. Der nedsættes endvidere projektgrupper efter behov. Her kan du se en liste over udvalgene:

Aktivitetsudvalg
Udvalget for aktiviteter har eksisteret i over 20 år og udvikler og planlægger svenskkurser, tekniske kurser, temaaftener, koncerter, oplevelsesture m.m. Nogle af udvalgets medlemmer fungerer også som arrangementsværter og undervisere. Aktivitetsudvalget består udelukkende af frivillige. I 2017 begyndte vi på noget helt nyt, at udbyde aktiviteter vest for Storebælt, efter stor efterspørgsel fra vores jyske og fynske medlemmer.

Claus Egeris, formand for udvalget 
Bjørn Donnis
Annelise Randløv
Geert Fredslund Nielsen
Advokat Lars Holm-Rasmussen
Anna-Louise Sørensen
Erik Kragh
Pia Cederval Andersen
Inger Hove
Victoria Lindtner, sekretær for udvalget

Bladudvalg
Medlemsbladet, Torpare, har siden 2010 haft et bladudvalg, som mødes jævnligt for at planlægge, idéudvikle samt evaluere bladet:

Bjørn Donnis, bestyrelsesmedlem
Suzanne Christoffersen
Søren Kronholm
Kåre Olofsen
Marianne Eilertsen Balslev
Kirsten Marie Juel Jensen, redaktør og sekretær for udvalget
Victoria Lindtner

Økonomiudvalg

Udvalget overvåger budget, regnskab og betalinger med fokus på den samlede økonomiske udvikling i foreningen. Udvalget behandler også bevillingsansøgninger fra bestyrelse og udvalg.

Anders Grand, formand (kasserer)
Claus Egeris
Henrik Græsdal
Tina Dyrberg Johansen, sekretær for udvalget
Victoria Lindtner, deltagelse fra sekretariatet