fbpx
Наши партнеры

Corona: Sådan ser situationen og rejsevejledningen til Sverige ud

Opdateret d. 26.02.2021

Her samler vi alle de oplysninger, vi kender til om den nuværende corona-situation, og som er vigtig for dig som medlem og med hus i Sverige at vide.

Vi bestræber os på løbende at opdatere om den aktuelle situation, så snart der sker ændringer. Vi er løbende i dialog med danske og svenske myndigheder.

Du kan læse mere om Sveriges egne retningslinjer på Folkhälsomyndighetens hjemmeside her.

Svensk regering med indrejseforbud, opdateret d. 10. feb.

Fra den 22. december har den svenske regering besluttet at lukke grænsen til Sverige for danskere. Undtaget er svenske statsborgere og personer, som bor eller arbejder i Sverige.

Den svenske regering har torsdag den 4. februar forlænget indrejseforbuddet til den 31. marts.

Læs den svenske regerings forordningstekst fra den 4. februar her.

Som følge af grænselukningen, har flere medlemmer henvendt sig til Danske Torpare med spørgsmål til, om det er lovligt med en sådan grænselukning, der forhindrer borgernes ret til at tilgå deres ejendomme.

Til dette svarer Udenrigsministeriet den 10. februar:

Det er korrekt, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (”opholdsdirektivet”), sikrer personer i EU-lande muligheden for at rejse til eller tage ophold i et andet EU-land end det, hvor vedkommende er statsborger.

Dog fastsætter opholdsdirektivet i artikel 27 også, at EU-lande har mulighed for at begrænse den frie bevægelighed og ophold for personer fra EU-lande. En sådan begrænsning kan blandt andet ske under hensyn til den offentlige sundhed.

De eneste sygdomme, der kan begrunde EU-landes begrænsninger af den frie bevægelighed, er sygdomme, der er potentielt epidemiske, ifølge WHO, og andre smitsomme infektionssygdomme eller parasitære sygdomme.

Det er således inden for rammerne af opholdsdirektivet muligt at begrænse retten til at færdes og opholde sig i andre EU-lande af hensyn til den offentlige sundhed.

Danske Torpare er i dialog med svenske og danske myndigheder

Danske Torpare har siden Sveriges lukning af grænsen været i dialog med både svenske og danske myndigheder for at finde en løsning for danskere med ejendom i Sverige. Justitiedepartementet anerkender, at den aktuelle situation skaber udfordringer for mange danske torpare. “Vi är högst medvetna om Danske Torpare och jag kan försäkra dig om att era intressen är med i de diskussioner som förs när åtgärder och eventuella förändringar i bestämmelserna övervägs,” lyder det i svaret på Danske Torpares henvendelse fra den 14. januar, som kan læses her.

Danske Torpare har fået rigtig mange henvendelser fra medlemmer, der er kommet i klemme med den pludselige og konsekvente nedlukning af grænsen til Sverige, og vi arbejder aktuelt med at gøre de svenske myndigheder opmærksomme på de mange konsekvenser den bratte lukning af grænsen allerede har haft for vores medlemmer, og håber på en løsning snarest muligt.

Også de danske myndigheder, har foreningen rakt ud til, og vi arbejder for, at der kan indføres lignende undtagelse for indrejseforbuddet for danske husejere i Sverige, som vi så det i foråret 2020.

Lyt til sekretariatschef Victoria Lindtner, som torsdag den 21. januar forklarer om medlemmernes situation i forbindelse med grænselukningen på svenske P4 Halland her.

Danske Torpare presser fortsat på for en grænseåbning, d. 17. feb.

Danske Torpare rykkede i fredags den 13. februar den svenske regering for svar på vores seneste henvendelse af den 5. februar (læs brevene i fold ud-menuen herunder). I dag er der kommet svar på vegne af den svenske udenrigsminister Ann Linde og indenrigsminister Mikael Damberg.

I svaret lyder det bl.a.: ”Det finns i dagsläget inga planer på att införa något särskilt undantag för personer som har fritidshus i Sverige,” fulgt op af: ”Regeringen fortsätter dock att följa utvecklingen av smittläget noga, inte minst i våra nordiska grannländer, och överväger olika vägar framåt.Læs hele svaret på Danske Torpares henvendelse her.

Danske Torpare er fortsat i dialog med Justitiedepartementet for at fremføre vores synspunkter og presse på ad den vej. Vores argumenter tages med videre til drøftelse med de svenske ministre, herunder med indenrigsminister Mikael Damberg. Også gennem Nordisk Råd og Grænsehindringsrådet presser vi på for en løsning.

Fra politik til jura
Danske Torpare er uforstående over for, at andre EU-borgere kan rejse ind i Sverige mod forevisning af en negativ Covid-19-test. Grænselukningen er efter vores opfattelse en diskrimination, eftersom det primært er danskere, indrejseforbuddet rammer. Vores argumenter er fremført til Justitiedepartementet.

Dansk og svensk presse
Danske Torpare har givet flere interviews til den svenske presse, og vi er også i kontakt med flere danske journalister, som vil skrive om sagen.

Få et overblik over de medier, Danske Torpare har udtalt sig til i fold ud-menuen ‘Presse’ herunder.

Danske Torpare retter atter henvendelse til danske og svenske myndigheder, d. 8. feb.

Efter det den 4. februar blev meldt ud fra svensk side, at de fastholder og forlænger grænselukningen mellem Danmark og Sverige til den 31. marts, har Danske Torpare atter rettet henvendelse til danske og svenske myndigheder med henblik på at presse på for en løsning for danskere med hus i Sverige.

Vi har den 8. februar rettet henvendelse til:

Vi har den 5. februar rettet henvendelse til:

Herudover Bertel Haarder, dansk repræsentant i Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, som forsikrer om, at han vil spørge udviklingsministeren til sagen og muligvis også stille spørgsmål til justitsministeren i Folketinget.

Bertel Haarder uddyber yderligere: “Jeres anbringender vil også blive fremdraget, når Nordisk Råd nu skal drøfte, hvad vi kan lære af landenes manglende koordination af deres foranstaltninger og den svigtende tillid, det har afstedkommet hos pendlere, sommerhusejere m.fl.” Danske Torpare holder naturligvis dialogen med Bertel Haarder og følger op på sagen.

Krav om test og isolation, opdateret d. 15. feb.

Krav om fremvisning af negativ corona-test ved indrejse til Sverige

Den svenske regering er ude med nyt på et pressemøde den 3. februar: De personer, der er undtaget indrejseforbuddet i Sverige, skal fra den 6. februar og frem til den 31. marts kunne fremvise en negativ corona-test, som er max 48 timer gammel.

Der er visse undtagelser, bl.a. gælder krav om fremvisning af negativ corona-test ikke for personer under 18 år og for dem, der bor fast i Sverige, og der er særlige regler for pendlere.

Man kan ikke få taget en test ved grænsen. Læs mere om godkendte test-typer på Udenrigsministeriets hjemmeside her.

Krav om corona-test og isolation ved indrejse til Danmark

Fra den 7. februar og foreløbigt t.o.m. den 28. februar gælder det, at man ved indrejse til Danmark skal lade sig teste ifm. indrejsen og desuden gå i op til 10 dages isolation. Man skal også gå i isolation, selvom testen taget i forbindelse med indrejse er negativ. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Læs mere om test- og isolationsregler her og om undtagelser herfor her.

Pr. den 17. februar indføres der skærpede indrejseregler for indrejsende fra grænselandet. Det kan du orientere dig om her.

Ofte stillede spørgsmål ifm. grænselukningen dec. 2020-mar. 2021

I forbindelse med den aktuelle grænselukning fra svensk side, hvor det siden den 22. december har været udelukket for danskere at rejse ind i Sverige, har medlemmer henvendt sig med en række spørgsmål til Danske Torpare. Flere af dem går igen:

Presse, opdateret d. 26. feb.

Her kan du orientere dig om, i hvilke medier Danske Torpare har udtalt sig om corona-situationen og dens påvirkning og betydning for danske husejere i Sverige samt om foreningens arbejde for at varetage sine medlemmers interesser i en tid med hurtigt skiftende rejsevejledninger.

SVT Nyheter har interviewet Bjørn Donnis, bestyrelsesmedlem og hus i Hallands län, om situationen. Hør hans udtalelser til SVT Halland, som blev bragt den 26. februar.

Den 25. februar talte Annelise Randløv, medlem af Danske Torpare, frivillig i sekretariatet og hus i Kronobergs län, med TV 2 Lorry om indrejseforbuddet til Sverige. Se med i aftenens udsendelse fra 01:10-2:30.

Tidligere på dagen den 25. februar havde Annelise Randløv også givet interview til SVT Nyheter

Den 24. februar udtalte Danske Torpares sekretariatschef Victoria Lindtner sig til TV2 Nyheder om den svenske grænselukning og om den situation, som mange danskere med hus i Sverige står i lige nu.

Svenske SVT udgav også den 24. februar en artikel, hvor en rapporter fra mediet talte med Karin Svensson, medlem af Danske Torpare, frivillig i sekretariatet og hus i Skånes län, og besøgte hendes hus i Skåne. 

Den 19. februar bragte News Øresund et interview med sekretariatschef Victoria Lindtner, hvor grænselukningens konsekvenser og ønsker for grænseregler belyses.

Den 16. februar medvirkede Danske Torpares sekretariatschef Victoria Lindtner i et indslag på svenske TV 4. Se det her.

Lyt til sekretariatschef Victoria Lindtner, som den 21. januar forklarer om medlemmernes situation i forbindelse med grænselukningen på svenske P4 Halland her.

Den 21. januar bragte Laholms Tidning en artikel om situationen for danske husejere i Sverige. Også her udtalte sekretariatschef Victoria Lindtner sig om foreningens medlemmer, der befinder sig i en vanskelig situation: “Vi har de som håller på att bygga eller renovera eller de som inte hunnit höja värmen och frostsäkrat sina hus inför vintern. Då kommer frågor om vad som gäller till exempel med försäkringar. Vi har de som sålt huset men inte kan städa eller hämta sina ägodelar och vi har också många som har djur i Sverige. Det finns hur många exempel som helst.

Læs Danske Torpares bestyrelsesformand Kim Høghs reaktion på indrejseforbuddet indført af den svenske regering pr. den 22. december 2020 i artiklen fra samme dag på TV 2 her.

I Politiken kunne man den 18. juni 2020 læse om, at Danske Torpare var kommet igennem med en løsning for danske husjere i Sverige, så de igen kunne tilse deres huse uden at bryde med dagældende rejsevejledning.

Møde med minister for nordisk samarbejde, d. 20. jan.

Den 14. januar sendte Danske Torpare et brev til minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen forud for foreningens møde med ham ugen efter. Læs det her.

Den 20. januar holdt Danske Torpare og minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen møde vedr. situationen med den aktuelle grænselukning, som har uheldige konsekvenser for mange danske torpare. Læs referat fra mødet her.

Forlænget indrejseforbud og svar fra Justitiedepartementet, d. 14. jan.

Den danske ambassade i Stockholm bekræfter torsdag den 14. januar over for Danske Torpare, at det nuværende indrejseforbud og grænselukningen mellem Danmark og Sverige, som først var meldt ud at vare til den 22. januar, nu gælder til den 31. januar.

Danske Torpare har dog i dag også hørt tilbage fra det svenske Justitiedepartementet, som foreningen gennem den svenske ambassadør i København rakte ud til primo januar (læs mere i fold ud-menuen herunder).

I henvendelsen til Danske Torpare, gør den svenske regering opmærksom på, at de anerkender de udfordringer, som grænselukningen forvolder mange danske torpare i disse dage, og at der i de diskussioner, der pågår om åbningsscenarier, tages højde for netop danske husejere i Sverige: “Vi är högst medvetna om Danske Torpare och jag kan försäkra dig om att era intressen är med i de diskussioner som förs när åtgärder och eventuella förändringar i bestämmelserna övervägs. De åtgärdsförslag som du framför är, tillsammans med andra förslag, även de en del i de överväganden som regeringen kontinuerligt arbetar med.”

Læs et udpluk af de forslag Danske Torpare har givet til anerkendelsesværdige formål i henvendelsen til den svenske ambassade i fold ud-menuen herunder.

Danske Torpare holder dialogen med relevante myndigheder, d. 5. jan.

Danske Torpare har i dag, tirsdag den 5. januar rakt ud til den svenske ambassadør i København, Charlotte Wrangberg, for at appellere til, at danskere med hus i Sverige er i en anden kategori end den gruppe, man lukkede den svenske grænse for; nemlig dem der tog til Skåne for at shoppe, spise ude og nyde godt af andre oplevelser. Læs hele henvendelsen til Charlotte Wrangberg her.

Charlotte Wrangberg meddeler os, at hun vil gå videre med sagen til det svenske Justitiedepartementet.

Foruden henvendelsen til den svenske ambassadør, har Danske Torpare løbende siden grænselukningen og hen over jul og nytår været i kontakt med den danske ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen. På baggrund af vores løbende henvendelser, har det danske udenrigsministerium taget kontakt til den svenske regering. Vi kan derfor bekræfte, at der fra dansk side er indgået dialog med de svenske myndigheder om de afklaringsproblemer, der er opstået i forbindelse med lukningen af grænsen mellem Danmark og Sverige.

Danske Torpare har også siden grænselukningen været i kontakt med flere dansk/svenske politikere, som presser på for en løsning, der tilgodeser torpare. Sekretariatet har drøftet sagen med Bertel Haarder, som vil tage sagen op i Grænsehindringsrådet og i Nordisk Råd. Vi har også været i kontakt med det svenske Justitiedepartementet og talt med kansliråd Oskar Jöberger.

Danske Torpare er i dialog med den svenske udenrigsminister, d. 21. dec.

Danske Torpare har om aftenen den 21. december sendt en mail til udenrigsminister i Sverige Ann Linde med kopi til hhv. den danske udenrigsminister, Jeppe Kofoed, minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen, samt transportminister Benny Engelbrecht med henblik på at få en dispensation i indrejseforbuddet fra Danmark til Sverige for danskere med hus i Sverige.

Læs Danske Torpares bestyrelsesformand Kim Høghs reaktion på indrejseforbuddet i artiklen på TV 2 her.

Læs brevet til den svenske udenrigsminister her.

Den 22. december er der kommet svar fra Justitiedepartementet. Læs det her.

“I nuläget medges endast inresa för den som reser från Danmark och arbetar eller har ett fast boende i Sverige. Det är också den tolkningen som Polismyndigheten gör,” står der bl.a. i svaret på Danske Torpares henvendelse om mulighed for dispensation i indrejseforbuddet for danskere med hus i Sverige.

Dvs., der er ind til videre ikke nogen undtagelse at komme efter – heller ikke, selvom du har hus i Sverige. Danske Torpare har fået oplyst, at svensk politi ikke tolker danskere med ødegård el. lignende som undtaget for indrejseforbuddet.

I svaret understreges, at den svenske regering er opmærksom på situationen og tilstræber at vende tilbage til normale rejseforhold hurtigst muligt.

Sådan skal du forholde dig til situationen: Det ved vi

Danske Torpare modtager rigtig mange henvendelser fra medlemmer, som spørger, om de kan tage op til huset i Sverige og om, hvordan de skal forholde sig til situationen. Derfor har vi her samlet et overblik over udmeldinger, anbefalinger og rejsevejledninger fra danske og svenske myndigheder.

Den danske regering er den 18. juni kommet med en ny udmelding, der åbner op for, at fritidshusejere i Sverige fra den 27. juni kan besøge deres ødegård, torp, stuga el.l. uden at bryde med gældende rejsevejledning – så længe rejsens formål og destination går til eget hus.

Alle rejsende opfordres fortsat til at udvise respektfuld adfærd, så risikoen for smittespredning af Covid-19 stadig er i fokus, når du besøger dit hus i Sverige*.

* OBS: Ovenstående undtagelse er foreløbigt sat ud af kraft ifm. Sveriges indførelse af indrejseforbud (læs herunder).

Den svenske regering har meldt ud, at der fra den 22. december træder et indrejseforbud i kraft, så danskere ikke længere kan krydse grænsen til Sverige. Dette gælder foreløbigt til den 31. marts – og også, selvom du har hus i Sverige.

Danske Torpare er i dialog med Udenrigsministeriet

I et brev til udenrigsminister Jeppe Kofod, som Danske Torpare har sendt fredag den 15. maj, appellerer vi til, at der i genåbningsscenarierne tages med i overvejelserne, at flere danskere ejer hus i vores svenske naboland, som de gerne vil kunne tilse uden at bryde med gældende rejsevejledning. Læs hele brevet her.

På pressemødet den 29. maj meldte regeringen dog ud, at nuværende rejserestriktioner, hvor alle ikke-nødvendige rejser til Sverige frarådes, foreløbigt fastholdes frem til den 31. august. Direktør i Udenrigsministeriet for Organisation og Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, sendte i forbindelse hermed et brev til Danske Torpare, hvori han opfordrer medlemmer til at nyde pinsen i Danmark. Det svarede foreningens formand Kim Høgh straks på, og senest har Danske Torpare rettet henvendelse til Udenrigsministeriet den 2. juni med henblik på at opnå en dialog omkring vores medlemmers interesse for at krydse den dansk/svenske grænse for at kunne tilse deres huse uden at bryde med gældende rejsevejledninger. Ønsket er, at regeringen vil tage dette til efterretning i genåbningsfaserne. Læs korrespondancen her.

Hilsen til danske torpare fra svenske borgmestre

Länsstyrelsen og borgmestre i Kronobergs län skrev op til Krisi Himmelfartsferien følgende brev til fritidshusejere i länet. Til dig med fritidshus i Kronobergs län.

Danske Torpare har løbende under corona-situationen været i dialog med borgmestre i svenske kommuner, hvor danskere har huse. Flere har i bedt os viderebringe en hilsen til vores medlemmer.

Näringslivschef Bengt-Göran Söderlind og borgmester Bengt Germundsson fra Markaryd Kommune har et vigtigt budskab til danskere med hus i kommunen. Læs hilsenen her.

Også borgmester i Tingsryd Kommune, Mikael Jeansson, og borgmester i Älmhult Kommune, Elizabeth Peltola, har skrevet et brev til danske torpare i kommunen. Læs hilsenen fra Tingsryd her og fra Älmhult her.

Senest har Laholm Kommune bedt os videreformidle et vigtigt budskab til danske torpare. Det kan du læse her.

Fra Hässleholm Kommune lyder opfordringen “att under rådande omständigheter verkligen tänka över om resan till Sverige är ”nödvändig” med tanke på ländernas gällande reserekommendationer och med tanke på att vi alla har ett personligt ansvar för att minska smittspridningen.” Hold dig opdateret på kommunens hjemmeside her.

Også Örkelljunga Kommune opfordrer til, at man følger med i situationen, da rejsevejledninger hurtigt kan ændres, på deres hjemmeside her.

Dækker din forsikring?

Forsikringsselskabers dækning varierer 

Går turen til Sverige, er det en god idé at tjekke op på dine forsikringsbetingelser. Vær opmærksom på at kontakte dit forsikringsselskab for at høre, hvad der gælder for dig, inden du tager af sted.

Åbningstider i sekretariatet

Danske Torpares sekretariatet er lukket
Danske Torpares sekretariat holder lukket for personligt fremmøde.

Det er stadig muligt at skrive til os på mail@torpare.dk og ringe til os på 39295282 inden for vores sædvanlige åbningstider: mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00 og onsdag kl. 09.00-18.00.

Har du bestilt varer i webshoppen?

Bestilling af varer i webshoppen
Bestiller du varer i vores webshop, gør vi opmærksom på, at vi i øjeblikket sender varer 2 gange om ugen. Der kan derfor opstå længere leveringstid. Tak på forhånd for din forståelse.

Er du nyt medlem?

Er du nyt medlem?
Vi sender velkomstpakker som normalt. Du får besked, når du kan hente din velkomstpakke ved nærmeste GLS-pakkeshop. Det er vigtigt, at du henter den, da dit nye medlemskort ligger heri.

Information om Danske Torpares arrangementer

Arrangementer holdes som webinar
Vi har grundet corona været nødsaget til at gentænke måden, hvorpå vores medlemmer kan få glæde og gavn af vores mange informative arrangementer. Derfor tilbydes en stor del af vores arrangementer nu som webinarer. Læs mere og tilmeld dig webinarer her.

Hold dig opdateret her - nyttige links

Her er en liste over links, som kan være nyttige at holde sig opdateret på:

Udenrigsministeriet opfordrer til løbende at holde øje med ændrede rejsevejledninger og gældende retningslinjer, går turen til Sverige.

– Statens Serum Institut opdaterer deres liste over åbne- og karantænelande hver torsdag kl. 16.00. Hold dig opdateret her.
– Udenrigsministeriet opdaterer rejsevejledningen til Sverige umiddelbart efter, såfremt det giver anledning til ændringer: Se gældende rejsevejledning til Sverige her.
– Lokale restriktioner i Sverige kan gælde. Det orienterer den danske ambassade i Sverige om: Orienter dig op eventuelle lokale restriktioner her.

print

Indrejseforbud for danskere i Sverige

Frem til den 31. marts har den svenske regering besluttet at lukke grænsen mellem Sverige og Danmark. Undtaget er svenske statsborgere og personer, som bor eller arbejder i Sverige.

Hold dig orienteret her.

Tidsbestilling ved personligt fremmøde

Skal du have personlig hjælp på sekretariatet, beder vi venligst om at booke en tid på forhånd. Se kontaktoplysninger her.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter