fbpx
Наши партнеры

Corona: Sådan ser situationen og rejsevejledningen til Sverige ud

Udgivet d. 12.03.2020, opdateret d. 01.07.2021

Her samler vi alle de oplysninger, vi kender til om den nuværende corona-situation, og som er vigtig for dig som medlem og med hus i Sverige at vide.

Vi bestræber os på løbende at opdatere om den aktuelle situation, så snart der sker ændringer. Vi er løbende i dialog med danske og svenske myndigheder.

Du kan læse mere om Sveriges egne retningslinjer på Folkhälsomyndighetens hjemmeside her.

Fase 4 i rejseaktiviteter fra d. 26. juni, opdateret d. 1. juli

Lørdag den 26. juni igangsættes fase 4 i genåbningen af rejseaktiviteter

Danskere kan nu tage til Sverige og andre lande i EU og Schengen uden at skulle i isolation, når ferien er slut.

Der gælder desuden kun krav om test efter hjemkomst fra gule, men ikke grønne lande. Sverige er opført under grønne lande.

Læs mere om rejsevejledningen til Sverige hos Udenrigsministeriet her.

Der kan stadig være forskel i rejseforsikringer og på de enkelte arbejdspladser, så det er en god idé at undersøge hos sit forsikringsselskab og sin arbejdsgiver, hvad reglerne for rejser til Sverige er, hvis man planlægger at rejse til sin ødegård.

 

Svenske indrejserestriktioner lempes fra 31. maj, opdateret d. 31. maj.

Fra og med d. 31. maj ændres de nuværende indrejserestriktioner til Sverige for indrejsende, der bor i de nordiske lande. Kravet om at fremvise negativ test bortfalder. Læs regeringens pressemeddelelse her.

Samtidig fjerner Folkhälsomyndigheden også anbefalingen om karantæne for personer fra Danmark og andre lande i EU og EES-området, som er rejst ind i Sverige. Tidligere er det blevet anbefalet at isolere sig i syv dage.

Læs mere om Folkhälsomyndighetens retningslinier her.

Rejs til egen ødegård uden isolation ved hjemkomst fra d. 21. april, opdateret d. 21. apr.

Tirsdag den 13. april blev Folketinget enige om en gradvis lempelse i rejserestriktionerne. Derfor kan man nu fra den 21. april rejse til egen ødegård i Sverige uden at skulle gå i isolation, når man kommer hjem til Danmark.

Myndighederne oplyser følgende:

Der gælder en særlig undtagelse fra isolation for danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark.

Rejser du eller dine nærtstående* ind i Danmark efter at have besøgt egen ødegård eller eget afsidesliggende fritidshus i Sverige, Norge, Finland, Åland eller Island gælder kravet om isolation ikke, hvis ødegården eller fritidshuset har beliggenhed i et land eller en region, som enten er gul eller orange. Hvis fritidshuset eller ødegården ligger i en region eller et land, der er rødt, skal du gå i isolation ved hjemkost til Danmark.

For at blive undtaget isolation, er det et krav, at du ikke gør nævneværdigt ophold andetsteds end ved fritidshuset eller ødegården, eksempelvis ved at tage på shoppingtur, overnatte på hotel, restaurantbesøg eller lignende. Du bør derfor så vidt muligt undgå ophold i tætbefolkede områder på vejen til og hjem fra ødegården eller fritidshuset.

Personer omfattet af reglen er den eller de personer, som har den fulde eller delvise ejendomsret over ødegården eller fritidshuset samt disses nærtstående.

*Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

Det er således alene den eller de personer med ejendomsret over huset samt disses nærtstående, der kan fritages fra isolation efter indrejse i Danmark efter at have besøgt egen ødegård eller afsidesliggende fritidshus.

Der gælder ingen særregler for så vidt angår testkravet efter indrejse i Danmark.

Læs hele aftaleteksten her.

Læs Sveriges egne regler og anbefalinger til indrejsende i Sverige på Folkhälsomyndighetens hjemmeside her.

Der kan stadig være forskel i rejseforsikringer og på de enkelte arbejdspladser, så det er en god idé at undersøge hos sit forsikringsselskab og sin arbejdsgiver, hvad reglerne for rejser til Sverige er, hvis man planlægger at rejse til sin ødegård.

Den svenske grænse åbner fra den 31. marts, opdateret d. 15. apr.

Alle torpare kan nu se frem til et glædeligt gensyn med torpet.

Sverige lemper indrejseregler

På et pressemøde med den svenske indenrigsminister, Mikael Damberg, og minister for udenrigshandel og nordiske spørgsmål Anna Hallberg den 24. marts, kom det frem, at grænsen til Sverige åbnes fra den 31. marts.

Ved indrejse til Sverige gælder det, at du skal kunne fremvise en negativ corona-test. Læs mere om testkrav og godkendte testtyper i fold ud-menuen herunder.

Det anbefales af Folkhälsomyndigheten, at du undgår kontakt med andre i mindst syv dage efter indrejse i Sverige. Det anbefales også at man tager en test på 5. dagen efter ankomst til Sverige, men dette er for mange danske fritidshusejere ikke en mulighed pga. manglende testmuligheder i deres område. Danske Torpare har været i dialog med Folkhälsomyndigheten om denne problematik, og det anbefales derfor, at henstillingen til isolation i mindst syv dage efterleves. Læs mere her.

Disse indrejserestriktioner til Sverige gælder foreløbigt til og med den 31. maj.

Fortsat rejserestriktioner fra dansk side

Selvom Sverige fra den 31. marts åbnede den dansk-svenske grænse, så danskere på lige fod med andre EU-borgere nu kan rejse ind i Sverige mod fremvisning af en negativ Covid-19-test, skal man ved rejser til Sverige være opmærksom på, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle udlandsrejser frem til og med den 20. april – også til huset i Sverige.

Tager man, på trods af Udenrigsministeriets anbefalinger om at blive hjemme, alligevel til Sverige, skal man ved hjemkomst til Danmark lade sig teste og gå i isolation i op til 10 dage. Læs mere om test- og isolationskrav samt muligheden for at bryde isolationen i fold ud-menuen herunder.

Disse rejserestriktioner gælder til og med den 20. april.

Sverige lukker grænsen og Danske Torpare presser på for en løsning: Sådan er historikken, opdateret d. 29. apr.

Den 22. december lukkede Sverige den dansk-svenske grænse for at begrænse smittespredning af Covid-19. Danske Torpare har siden da løbende været i kontakt med både de danske og svenske myndigheder med henblik på at presse på for en løsning for danske torpare.

Se sagsforløbet herunder.

Den 28. april fik Danske Torpare svar på vores henvendelse til udenrigsminister Jeppe Kofod af den 23. marts

I svaret orienterer Jeppe Kofod om de retningslinjer, der nu er gældende for rejser til ødegårde i Sverige. Læs svaret her.

Den 13. april er der godt nyt om en lempelse i rejserestriktionerne for ødegårdsejere

Folketinget meldte den 13. april ud, at de var nået til enighed om en lempelse i rejserestriktionerne for ødegårdsejere, således at danske husejere i Sverige fra den 21. april kan besøge deres svenske huse uden at skulle gå i isolation ved hjemkomst til Danmark.

Danske Torpare er naturligvis meget glade for denne lempelse for ødegårdsejere, og det er glædeligt, at vi har vundet gehør for vores synspunkter, og at vi dermed får genindført den undtagelse for danske torpare, som vi havde i foråret 2020.

Den 25. marts presser også Bertel Haarder på for en løsning for danske torpare

Danske Torpare har gennem hele perioden, hvor grænsen mellem Danmark og Sverige har været lukket, haft en god dialog med Bertel Haarder, dansk repræsentant i Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, og han oplyser, at han i dag har stillet spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup om at fjerne kravet om op til 10 dages isolation ved hjemkomst fra Sverige.

Danske Torpare presser således på ad den vej for en lempelse i indrejsereglerne til Danmark.

Den 23. marts rettede vi atter henvendelse til udenrigsminister Jeppe Kofod:

Den 16. marts er der fornyet håb om en snarlig grænseåbning:

News Øresund bragte nyheden om, at den svenske sundhedsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, har anmodet den svenske regering om at henstille indrejseforbuddet fra bl.a. Danmark fra den 31. marts.

Den 16. marts holdt Riksdagen møde:

Mødet omhandlede grænsehindringer i Norden og den aktuelle situation i grænseregionen.

I denne anledning rettede vi henvendelse til:

  • Hans Wallmark (M)
  • Kjeld-Arne Ottosen (KD)
  • Arman Teimouri (L)

Den 9. marts rettede vi atter henvendelse til relevante ministre:

  • Justitsminister Nick Hækkerup med kopi til udenrigsminister Jeppe Kofod og minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen
  • Udenrigsminister Jeppe Kofod med kopi til justitsminister Nick Hækkerup og minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen.

Se udenrigsminister Jeppe Kofods svar fra d. 9. marts (på trods af, at der står d. 8. marts i brevet).

Den 8. marts svarede det svenske justitsministerium EU-Kommissionen:

Læs Justitiedepartementets svar på EU-Kommissionens henvendelse af den 22. februar her.

Den 23. februar rettede SF spørgsmål til justitsministeren:

SF spurgte justitsministeren om muligheden for, at man som dansker kan tilse sit hus i Sverige, og han svarede, at han ville tage det op til drøftelse med sin svenske kollega.

Den 22. februar skrev EU-Kommissionen til den svenske regering ang. problematikkerne ved de svenske indrejserestriktioner:

EU-Kommissionen har stillet en række spørgsmål til flere lande, herunder Sverige og Danmark om de indførte grænseregler. De vedtagne grænselukninger og indrejseforbud er mere restriktive end hvad EU anbefaler. Læs henvendelsen her.

Den 17. februar fik vi svar på vores henvendelse til den svenske regering:

I svaret på vegne af den svenske udenrigsminister Ann Linde og indenrigsminister Mikael Damberg lød det bl.a.: ”Det finns i dagsläget inga planer på att införa något särskilt undantag för personer som har fritidshus i Sverige,” fulgt op af: ”Regeringen fortsätter dock att följa utvecklingen av smittläget noga, inte minst i våra nordiska grannländer, och överväger olika vägar framåt.Læs hele svaret på Danske Torpares henvendelse af den 5. februar her.

Danske Torpare er fortsat i dialog med Justitiedepartementet for at fremføre vores synspunkter og presse på ad den vej. Vores argumenter tages med videre til drøftelse med de svenske ministre, herunder med indenrigsminister Mikael Damberg. Også gennem Nordisk Råd og Grænsehindringsrådet presser vi på for en løsning.

Den 13. februar rykkede vi den svenske regering for svar:

En uge efter vores henvendelse til den svenske regering af den 5. februar, havde vi endnu ikke hørt tilbage, og vi rykkede derfor regeringen for svar.

Den 10. februar svarede Udenrigsministeriet på lovligheden af grænselukningen:

Som følge af grænselukningen mellem Danmark og Sverige, henvendte en del medlemmer sig til Danske Torpare med spørgsmål til, om en sådan grænselukning, der forhindrer borgernes ret til at tilgå deres ejendomme, er lovlig. Hertil svarede Udenrigsministeriet:

Det er korrekt, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (”opholdsdirektivet”), sikrer personer i EU-lande muligheden for at rejse til eller tage ophold i et andet EU-land end det, hvor vedkommende er statsborger.

Dog fastsætter opholdsdirektivet i artikel 27 også, at EU-lande har mulighed for at begrænse den frie bevægelighed og ophold for personer fra EU-lande. En sådan begrænsning kan blandt andet ske under hensyn til den offentlige sundhed.

De eneste sygdomme, der kan begrunde EU-landes begrænsninger af den frie bevægelighed, er sygdomme, der er potentielt epidemiske, ifølge WHO, og andre smitsomme infektionssygdomme eller parasitære sygdomme.

Det er således inden for rammerne af opholdsdirektivet muligt at begrænse retten til at færdes og opholde sig i andre EU-lande af hensyn til den offentlige sundhed.

Den 8. februar rettede vi henvendelse til:

Den 5. februar rettede vi henvendelse til:

Herudover Bertel Haarder, dansk repræsentant i Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, som forsikrer om, at han vil spørge udviklingsministeren til sagen og muligvis også stille spørgsmål til justitsministeren i Folketinget.

Bertel Haarder uddyber yderligere: “Jeres anbringender vil også blive fremdraget, når Nordisk Råd nu skal drøfte, hvad vi kan lære af landenes manglende koordination af deres foranstaltninger og den svigtende tillid, det har afstedkommet hos pendlere, sommerhusejere m.fl.” Danske Torpare holder naturligvis dialogen med Bertel Haarder og følger op på sagen.

Den 4. februar forlængede den svenske regering indrejseforbuddet fra Danmark til den 31. marts:

Læs den svenske regerings forordningstekst fra den 4. februar her.

Den 20. januar holdt Danske Torpare møde med ministeren for nordisk samarbejde:

Minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen og Danske Torpare holdt møde vedr. situationen med den grænselukningen, som har uheldige konsekvenser for mange danske torpare. Læs referat fra mødet her.

Den 14. januar rettede vi henvendelse til ministeren for nordisk samarbejde:

Forud for foreningens møde med minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen, sendte Danske Torpare et brev til ham. Læs det her.

Den 14. januar svarede svenske Justitiedepartementet på vores henvendelse:

Justitiedepartementet anerkender, at situationen med den lukkede grænse skaber udfordringer for mange danske torpare. “Vi är högst medvetna om Danske Torpare och jag kan försäkra dig om att era intressen är med i de diskussioner som förs när åtgärder och eventuella förändringar i bestämmelserna övervägs,” lyder det i svaret på Danske Torpares henvendelse, som kan læses i sin fulde længde her.

Den 14. er der nyt om grænselukningen

Den danske ambassade i Stockholm bekræfter over for Danske Torpare, at det nuværende indrejseforbud og grænselukningen mellem Danmark og Sverige, som først var meldt ud at vare til den 22. januar, nu gælder til den 31. januar.

Den 5. januar rettede vi henvendelse til den svenske ambassadør:

Danske Torpare rakte ud til den svenske ambassadør i København, Charlotte Wrangberg, for at appellere til, at danskere med hus i Sverige er i en anden kategori end den gruppe, man lukkede den svenske grænse for; nemlig dem der tog til Skåne for at shoppe, spise ude og nyde godt af andre oplevelser. Læs hele henvendelsen til Charlotte Wrangberg her.

Charlotte Wrangberg meddeler os, at hun vil gå videre med sagen til det svenske Justitiedepartementet.

Foruden henvendelsen til den svenske ambassadør, har Danske Torpare løbende siden grænselukningen og hen over jul og nytår været i kontakt med den danske ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen. På baggrund af vores løbende henvendelser, har det danske udenrigsministerium taget kontakt til den svenske regering. Vi kan derfor bekræfte, at der fra dansk side er indgået dialog med de svenske myndigheder om de afklaringsproblemer, der er opstået i forbindelse med lukningen af grænsen mellem Danmark og Sverige.

Danske Torpare har også siden grænselukningen været i kontakt med flere dansk/svenske politikere, som presser på for en løsning, der tilgodeser torpare. Sekretariatet har drøftet sagen med Bertel Haarder, som vil tage sagen op i Grænsehindringsrådet og i Nordisk Råd. Vi har også været i kontakt med det svenske Justitiedepartementet og talt med kansliråd Oskar Jöberger.

Den 22. december svarer Justitiedepartementet på vores henvendelse

“I nuläget medges endast inresa för den som reser från Danmark och arbetar eller har ett fast boende i Sverige. Det är också den tolkningen som Polismyndigheten gör,” står der bl.a. i svaret på Danske Torpares henvendelse af den 21. december om mulighed for dispensation i indrejseforbuddet for danskere med hus i Sverige.

Den 21. december melder den svenske regering ud, at grænsen til Danmark lukkes

Danske Torpare har om aftenen den 21. december sendt en mail til udenrigsminister i Sverige Ann Linde med kopi til hhv. den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen, samt transportminister Benny Engelbrecht med henblik på at få en dispensation i indrejseforbuddet fra Danmark til Sverige for danskere med hus i Sverige.

Læs Danske Torpares bestyrelsesformand Kim Høghs reaktion på indrejseforbuddet i artiklen på TV 2 her.

Læs brevet til den svenske udenrigsminister her.

Presse, opdateret d. 25. mar.

Her kan du orientere dig om, i hvilke medier Danske Torpare har udtalt sig om corona-situationen og dens påvirkning og betydning for danske husejere i Sverige samt om foreningens arbejde for at varetage sine medlemmers interesser i en tid med hurtigt skiftende rejsevejledninger.

Den 25. marts medvirker sekretariatschef Victoria Lindtner i Radio Kronoberg og ytrer foreningens glæde over, at mange af vores medlemmer nu kan tilse deres hus i Sverige.

Da det den 24. marts kom frem, at indrejseforbuddet til Sverige fra svensk side lempes fra og med den 31. marts, udtalte sekretariatschef Victoria Lindtner sig til DR 1 om foreningens pres på de danske myndigheder for også at lempe indrejsereglerne til Danmark. Også frivillig i Danske Torpare Karin Svensson og hendes mand Jens Ole Lund medvirkede i indslaget. Se med fra 17:22-19:45 i TV avisen kl. 18.30.

Også i TV 2 Lorry kunne man høre sekretariatschef Victoria Lindtner udtale sig om foreningens arbejde for at få indført en undtagelse i rejsevejledningen for danske torpare, som vi så det i foråret sidste år. Se med i nyhedsudsendelsen kl. 17.30 fra 00:35-01:32.

BT bragte ligeledes en artikel om foreningens arbejde for en lempelse i de danske indrejseregler for danske torpare.

Efter nyheden om, at Folkhälsomyndigheten den 16. marts har anmodet den svenske regering om at henstille det aktuelle indrejseforbud fra Danmark, har Annelise Randløv, frivillig i Danske Torpare og husejer i Kronobergs län, udtalt sig til TV 2 Lorry om håbet om et snarligt gensyn med torpet.

News Øresund bragte den 11. marts et interview med medlem og frivillig i Danske Torpare Karin Svensson om det at have hus i Sverige, særligt under corona-pandemien.

SVT Nyheter har interviewet Bjørn Donnis, bestyrelsesmedlem og hus i Hallands län, om situationen. Hør hans udtalelser til SVT Halland, som blev bragt den 26. februar.

Den 25. februar talte Annelise Randløv, medlem af Danske Torpare, frivillig i sekretariatet og hus i Kronobergs län, med TV 2 Lorry om indrejseforbuddet til Sverige. Se med i aftenens udsendelse fra 01:10-2:30.

Tidligere på dagen havde Annelise Randløv også givet interview til SVT Nyheter.

Den 24. februar udtalte Danske Torpares sekretariatschef Victoria Lindtner sig til TV2 Nyheder om den svenske grænselukning og om den situation, som mange danskere med hus i Sverige står i lige nu.

Svenske SVT udgav samme dag en artikel, hvor en rapporter fra mediet talte med Karin Svensson, medlem af Danske Torpare, frivillig i sekretariatet og hus i Skånes län, og besøgte hendes hus i Skåne.

Den 19. februar bragte News Øresund et interview med sekretariatschef Victoria Lindtner, hvor grænselukningens konsekvenser og ønsker for grænseregler belyses.

Den 16. februar medvirkede Danske Torpares sekretariatschef Victoria Lindtner i et indslag på svenske TV 4. Se det her.

Lyt til sekretariatschef Victoria Lindtner, som den 21. januar forklarer om medlemmernes situation i forbindelse med grænselukningen på svenske P4 Halland her.

Den 21. januar bragte Laholms Tidning en artikel om situationen for danske husejere i Sverige. Også her udtalte sekretariatschef Victoria Lindtner sig om foreningens medlemmer, der befinder sig i en vanskelig situation: “Vi har de som håller på att bygga eller renovera eller de som inte hunnit höja värmen och frostsäkrat sina hus inför vintern. Då kommer frågor om vad som gäller till exempel med försäkringar. Vi har de som sålt huset men inte kan städa eller hämta sina ägodelar och vi har också många som har djur i Sverige. Det finns hur många exempel som helst.

Læs Danske Torpares bestyrelsesformand Kim Høghs reaktion på indrejseforbuddet indført af den svenske regering pr. den 22. december 2020 i artiklen fra samme dag på TV 2 her.

I Politiken kunne man den 18. juni 2020 læse om, at Danske Torpare var kommet igennem med en løsning for danske husjere i Sverige, så de igen kunne tilse deres huse uden at bryde med dagældende rejsevejledning.

Ofte stillede spørgsmål ifm. grænselukningen dec. 2020-mar. 2021

I forbindelse med rænselukningen fra svensk side har medlemmer henvendt sig med en række spørgsmål til Danske Torpare. Flere af dem går igen:

Dækker din forsikring?

Forsikringsselskabers dækning varierer 

Går turen til Sverige, er det en god idé at tjekke op på dine forsikringsbetingelser. Vær opmærksom på at kontakte dit forsikringsselskab for at høre, hvad der gælder for dig, inden du tager af sted.

Det er også en god idé at forhøre sig hos sin arbejdsgiver, inden man tager til Sverige, da der også her kan være fastsat regler om at rejse ud af Danmark.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter