fbpx
Наши партнеры

Vildtulykker på de svenske veje

I Sverige skal alle sammenstød imellem bilister og bjørne, ulve, los, elge, kronhjorte, hjorte, rådyr, vildsvin, muflonfår og ørne meldes til politiet, også selvom dyret ikke synligt er kommet til skade. Området hvor sammenstødet fandt sted skal også markeres. Det er strafbart ikke at anmelde et sammenstød med vildt til politiet. Her giver Nationella Viltolycksrådet i Sverige en guide til hvad du skal gøre, hvis du kører ind i et vildt dyr på de svenske veje:

 • Sæt advarselstrekanten ud, så der ikke sker flere ulykker.
 • Marker altid ulykkestedet, så jægere med eftersøgningshunde kan finde det.
 • Ring 112 og anmeld ulykken.
 • Selv om dyret ligger død skal området markeres som information til andre trafikanter om, at ulykken er anmeldt til politiet.
 • Opsæt markeringsbåndet på den side af vejen som dyret farsvandt ind i skoven ved, eller hvor sammenstødet fandt sted.
 • Ved sammenstød med vildsvin, bjørn, ulv og los sættes markeringsbåndet ca. 100 meter fra ulykkesstedet. Informér politiet om dette.
 • Hvis det er muligt fjernes døde dyr fra kørebanden, men tænk på din egen sikkerhed først.
 • Forsøg ikke selv at finde dyret.
 • Forsøg ikke selv at aflive det tilskadekomne dyr, hvis ikke du har den fornødne viden.
 • Hvis du har påkørt en hund, forsøg aldrig at aflive den.

Ved anmeldelse til politiet skal du foruden de sædvanlige person-oplysninger fortælle om:

 • Ulykkesstedet – vejnummer, by, kendetegn.
 • Hvordan ulykkesstedet er markeret – markeringsbånd etc.
 • Dyreart – rådyr, elg, vildsvin etc.
 • Dyrets flugtvej – i hvilken retning forsvandt dyret.
 • Detaljeret vej- og områdebeskrivelse gerne med GPS-position.
 • En nem måde at kende sine koordinater på, er at læse dem i svenske Nationella Viltolycksrådets app, som kan downloades til både Android og Iphone.

Ved sammenstød med andre dyr end de ovennævnte gælder der ikke nogen formelle regler for anmeldelse til politiet. Hvis man har kørt et mindre dyr ned, skal man sørge for at dyret aflives, og hvis det er muligt, skal man fjerne det fra kørebanden, men som tidligere nævnt skal man altid tænke på sin egen sikkerhed.

Sådan forebygger du en vildtulykke

 • Tilpas farten når du kører
 • Vær opmærksom på buskads og grøftekanter
 • Husk, at mange dyr er flokdyr, og hvis der er ét, er der ofte flere.
 • Ved skumring og daggry bør man være særligt opmærksom.

Hvor får jeg fat i markeringsbånd til vildtulykker?

 • Markeringsbånd til vildtulykker er gratis og kan fås på politistationer i Sverige, på Trafikverkets regionskontor og på Danske Torpares sekretariat.
 • For virksomheder og kommuner mm. som har behov for en større mængde markeringsbånd sendes en mail til nationellaviltolycksradet@polisen.se for mere information. Læs mere her.
 • Markeringsbåndet er også tilgængelig i en enklere version som kan downloades og udskrives hjemmefra. Fold båndet sammen og sæt en elastik fast i det lille markerede hul.

Download markeringsbåndet her

 

Vil du vide mere om vildtulykker i Sverige kan du læse mere på Nationella Viltolycksrådets hjemmeside.

 

Læs også artiklen om vildtulykker i bladet TORPARE fra december 2018 på side 24 (kræver login).

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter