Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Hus, teknik & vedligehold

Vi kan lige så godt indrømme det. Dette emne er noget, der virkelig optager medlemmerne! Når vandet i brønden pludselig bliver gult, når de gamle vinduer skal restaureres, eller når der skal opsættes alarmsystemer, så er det rart at kunne blive klogere på husets tekniske forhold og vedligeholdelse.

Grundlæggende brug af motorsav - 77

Lørdag d. 3 februar 2018, kl. 10.00-kl. 14.00, pris 295 kr.

Kurset henvender sig til alle torpare, derønsker at blive fortrolige med motorsavesamt fældning af mindre træer. Manbehøver ikke allerede at eje en motorsav,og der kræves ingen særlige forudsætningerfor at deltage i kurset.Kurset vil gennemgå følgende grundlæggendeviden og færdigheder: betjeningog sikker håndtering af motorsaven, teknikkerfor sikker fældning af mindre træer(stammediameter op til ca. 30 cm), brugaf kiler og fældejern, grundlæggendevedligeholdelse af motorsaven inklusiveinstruktion i at skærpe / file kæder samtvalg af den rette motorsav og tilbehør.Kurset vil inkludere praktisk demonstrationaf forskellige fældningsteknikker.

11 ledige pladser

Reparation og vedligeholdelse af motorsav - 78

Søndag d. 4 februar 2018, kl. 10.00-kl. 15.00, pris 295 kr.

Kurset henvender sig til alle torpare, der ønsker at blive mere fortrolig med vedligeholdelse, fejlsøgning og reparationer af motorsave, som man selv kan udføre. Deltagere bør være fortrolige med grundlæggende brug af motorsave – fx gennem deltagelse i kurset “Grundlæggende brug af motorsav” – og det er en god idé at medbringe egen motorsav og filesæt.Kurset vil gennemgå emnerne: fordele og ulemper ved forskellige typer og fabrikater af savkæder, skærpe / file kæden, optimal justering af karburator, detaljeret gennemgang af motorsavens dele og funktioner, fejlsøgning af typiske fejl på motorsaven samt gennemgang og praktiske øvelser i ofte forekommende reparationer på saven. Hvis deltagere ønsker selv at starte motorsaven, skal følgende personlige værnemidlermedbringes: hjelm med høreværn og visir, skærebukser og -støvler.

10 ledige pladser

Egen vandforsyning og eget spildevand på torpet - 87

Onsdag d. 14 marts 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 190 kr.

Hus i Sverige er ofte lig med adgang til skov og sø, blåbær i det fri samt udsyn til elge og andet dyreliv. Men det betyder ofte også ansvaret for forsyningen med drikkevand, overholdelse af kommunens krav til afløbet samt bekymringer om træhusets reaktion på sommerhusfugten.

27 ledige pladser

Brandkursus NYHED - 90

Onsdag d. 21 marts 2018, kl. 17.30-kl. 20.00, pris 190 kr.

Kurset henvender sig til alle torpare, som ønsker at vide mere om, hvilke muligheder der findes for at undgå / begrænse brand på torpet samt en gennemgang af, hvordan man reagerer mest hensigtsmæssigt, hvis uheldet er ude. Kurset er delt op i enteoretisk og en praktisk del.Der vil i begrænset omfang være mulighed for at afprøve håndtering af de forskellige slukningsmidler.

20 ledige pladser