Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Hus, teknik & vedligehold

Vi kan lige så godt indrømme det. Dette emne er noget, der virkelig optager medlemmerne! Når vandet i brønden pludselig bliver gult, når de gamle vinduer skal restaureres, eller når der skal opsættes alarmsystemer, så er det rart at kunne blive klogere på husets tekniske forhold og vedligeholdelse.

Vand ind og vand ud - egen brønd, boring og afløb - 162

Onsdag d. 27 februar 2019, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 195 kr.

Denne aften vil foreningens frivillige rådgiver, bestyrelsesmedlem og civilingeniør Bjørn Donnis diskutere problemer med drikkevandskvalitet, rådgive om afhjælpningsmuligheder samt oplyse om hvilke krav, kommunerne kan stille til private afløbsinstallationer.

4 ledige pladser

Brandkursus - 147

Onsdag d. 6 marts 2019, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 190 kr.

Kurset henvender sig til alle torpare, som ønsker at vide mere om, hvilke muligheder der findes for at undgå / begrænse brand på torpet samt en gennemgang af, hvordan man reagerer mest hensigtsmæssigt, hvis uheldet er ude. Kurset er delt op i enteoretisk og en praktisk del.Der vil i begrænset omfang være mulighed for at afprøve håndtering af de forskellige slukningsmidler.

17 ledige pladser

Motorsavskursus med egen motorsav - grundlæggende erfaring - 182

Lørdag d. 16 marts 2019, kl. 08.00-kl. 16.00, pris 1200 kr.

På dette kursus får deltagerne mulighed for at skære mindre nåletræer med egen motorsav. For at deltage i kurset skal man have gennemført kurset "Grundlæggende Motorsav” eller have tilsvarende praktisk erfaring. 

10 ledige pladser

Informationsaften om minirensningsanlæg - 190

Tirsdag d. 30 april 2019, kl. 17.00-kl. 19.00, pris 0 kr.

Kom til informationsaften hos BioKube og oplev deres patenterede minirenseanlæg til spildevand, som er særligt egnede til fritidshuse og dit svensk torp. 

49 ledige pladser