fbpx
Наши партнеры

Det skal du overveje, inden du køber hus i Sverige

Udgivet den 17.01.2019, senest opdateret 20.06.2022

Har du en drøm om at eje dit helt eget fristed i Sverige? Find frem til hvilket hus, der passer dine ønsker og din pengepung ved at overveje nogle helt centrale spørgsmål.

Det er en god idé at melde dig ind i Danske Torpare så snart du begynder at kigge efter hus i Sverige. Vi kan nemlig rådgive dig i mange af de overvejelser og spørgsmål der opstår fra start til slut i købsprocessen. Bliv klogere på nogle af dem her:

Afstand til din bopæl i Danmark

Når I skal opholde jer i huset i Sverige udgør transporten en del af både udgifter og tidsforbrug. Det er værd at overveje, hvor lang tid I har lyst til at bruge på turen derop inklusiv bro-eller færgeforbindelse.

Skal vi eje huset selv eller være fælles om ejerskabet med andre?

Fælles eje af en ejendom er en fordelagtig måde at få adgang til boligmarkedet på – især økonomisk. Inden man indgår i et fælles ejerskab er der nogle overvejelser, man kan gøre sig, som kan komme jer til gode både før købet og mens ejerskabet består.

Skal det være en delt investering med venner eller familie, er der flere ejerforme at vælge imellem.

Én ejerform er sameje, hvor flere personer i fællesskab ejer ejendommen. En anden mulig model er en andelsforening, hvor foreningen som sådan er  den organisation, der ejer ejendommen, og hvori de enkelte brugere kan være medlemmer. Regelsættene for de to ejerformer skrives grundlæggende forskelligt.

Danske Torpare har desværre set mange eksempler på, hvordan manglende vedtægter og regler kan føre til stor konflikt. Foreningen har omfattende erfaring med at klæde kommende husejere på til at eje et hus i fællesskab, så konflikterne kan løses, og I kan nyde jeres fælles hus.

Læs et par gode råd og mere om, hvilke overvejelser man bør gøre sig inden fælles huskøb her.

Foreningens rådgivere kan vejlede jer i at få valgt den rigtige ejerform og få etableret vedtægter, tinglysning og servitutter om nødvendigt.

Hold også øje med kurset “Gode råd og jura om det at eje hus sammen”, som afholdes et par gange om året af foreningen. Du kan følge med og finde næste dato for kurset under aktiviteter.

Hvor meget vil vi vedligeholde og renovere?

Afklar med dig selv og dine eventuelle medejere, hvor meget tid og penge der skal lægges i renovering og vedligehold. På den måde kan man begrænse hussøgningen til enten de huse, der ikke er et ’’håndværkertilbud’’ eller netop giver den udfordring, din indre gør-det-selv tømrer har lyst til.

Her giver vi et par gode råd til, hvad du som køber skal være opmærksom på inden købet hvad angår vedligehold, om- og tilbygninger.

Hvor starter vi?

Det kan være uoverskueligt at sætte sig ind i købsprocessen i Sverige, så Danske Torpares frivillige advokat har sammensat et kronologisk overblik over købsprocessen her, som tager dig igennem alle elementerne fra drømmen om huset starter til du står med ejendoms-registreringen i hånden.

Danske Torpare afholder også jævnligt køberkurser, hvor I som potentielle husejere i det svenske kan blive klædt godt på, til at finde det helt rigtige hus. Find det næste køberkursus under vores aktiviteter.

Når I er ved at kigge på hus i det svenske, kan det være en fordel, at have oparbejdet et lille ordforåd indenfor svensk ejendoms-retorik, så I er nogenlunde med på, om der tales om brugsret, køberaftaler eller overtagelsesdag. Vi har lavet en juraordbog til købsprocessen, som giver et godt udgangspunkt for at forstå både sælger, ejendomsmægler og diverse salgsdokumenter.

Skal vi købe igennem en ejendomsmægler eller ej?

Nogle prøver selv at købe eller sælge fritidshus i Sverige, men advokat Lars Holm Rasmussen har dog et par input til hvorfor, det er en fordel at lade handlen gå gennem en ejendomsmægler, som kan være værd at have med i overvejelserne.

Læs mere om brug af ejendomsmægleren her.

Hvem har pligt til at oplyse hvad i svenske hussalg?

I Sverige vejer købers pligt til at undersøge, om alt er i orden på ejendommen, klart tungere end sælgers oplysningspligt. Der er et par ting at være opmærksom på, når du er på boligjagt i Sverige. Læs med her, når advokat Lars Holm Rasmussen fortæller om sælgers pligt til at oplyse hvad han ved – også om det dårlige.

Hvad skal vi vide om budgivning?

At købe hus i Sverige ser anderledes ud end i Danmark.

Læs her, hvad Danske Torpares samarbejdspartner Christer Stjernfeldt fra Smålands Fastighetsbyrå og Lars Holm Rasmussen, advokat hos Danske Torpare fortæller om budgivning og brugen af ejendomsmæglere i Sverige, når man køber hus.

Hvad er servitutter for noget?

Før du køber et fritidshus i Sverige, er det en god idé at undersøge, hvilke bestemmelser, der gør sig gældende på ejendommen.

En servitut er en ret til at råde over en fremmed ejendom eller til at kræve, at en bestemt tilstand opretholdes.

I forhold til svenske fritidshuse drejer servitutter sig i praksis typisk om vejrettigheder, vandforsyning, afløb og brugsrettigheder.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig til eventuelle servitutter her.

Skal huset have:

Mobilt netværk

Der er varieret mobildækning i Sverige og i fritidshusene. Når du besøger huset inden køb, kan det være en god idé at undersøge om din dækning er god. Det gælder også tilslutning til fibernet – nogle huse er tilsluttet mens andre ikke er.

Ildsted

I visse gamle svenske fritidshuse findes der en typisk ’vedspis’ eller kakkelovn, brændeovn eller pejs.
Ildsteder og skorstene skal være godkendte af skorstensfejeren inden de må benyttes. Tjek derfor den aktuelle status, hvis du er i tvivl.

De svenske regler for brandtilsyn kan læses på den svenske beredskabsstyrelses hjemmeside her, men generelt kan man gå ud fra, at der skal foretages brandtilsyn af komfuret hvert 8. år, hvis man ikke bruger det til dagligt. Ellers skal det ske hvert 2. år.

Vi har samlet al den viden du kan få brug for angående kakkelovn, ildsteder og skorsten i dit torp.

Elektricitet

Det er ikke alle svenske fritidshuse, der har indlagt el.
Hvis I allerede nu ved, at I gerne vil have el i huset, er det noget, der skal undersøges nøje.

Omkostningerne ved at få ført el til huset er afhængige af husets placering, nærheden af en elmast med ledig kapacitet på kablerne og dine behov plus installationernes omkostninger, som kræver en autoriseret el-montør.

Grundlæggende er rådet: har du fundet alle tiders sted – uden el – så få undersøgt, hvad det i dag faktisk koster at få indlagt el. Du kan prøve at kontakte elnet-selskabet i området, men det er meget sandsynligt, at de vil bede dig om at kontakte en el-installatør.

Du kan læse mere om dine muligheder og flere gode råd i el i huset eller se Gode råd om husets teknik for en kortere gennemgang.

Vores rådgivere kan hjælpe dig med at finde den rigtige el-løsning, eller svare på dine spørgsmål, hvis der allerede er indlagt el, og du går med tanker om at udvide installationen.

Vandforsyning

Mange fritidshuse i Sverige har egen vand­forsyning fra brønd eller boring og dermed kan du eventuelt få tildelt en ny rolle som vandværksbestyrer. Fordelen er, at selve vandet ikke koster noget, men du skal selv sørge for at få analyseret drikkevandet således du er helt afklaret med, om drikkevandet er sikkert.

Hvis du har mistanke om dårlig vandkvalitet eller om der overhovedet er nok vand i brønden, kan vores rådgivere hjælpe dig med alt fra at få foretaget vandanalysen til at tolke resultaterne.

Læs mere om vandanalysen her.

Afløb

Som ejer af et fritidshus i Sverige kan du selv være ansvarlig for husets afløbsinstallation og behandlingen af afløbsvandet. Læs mere her og bliv klogere på afløbet på dit torp.

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber en tomt (grund) i Sverige?

  1. Undersøg om sælgeren ejer tomten i Lantmäteriet, som er den svenske (tinglysnings)myndighed.
  2. Er der servitutter på ejendommen? Det kan være, at naboen har ret til at køre på vejen, eller har ret til at hente vand fra brønden eller andet. En servitut er en begrænsning i ejendommen.
  3. Kontakt kommunen, inden du køber en tomt. Der kan være en lokalplan for området eller der kan være andre begrænsninger, som er vigtige at holde øje med, herunder strandbeskyttelse, fredninger mv. Hvis grunden grænser op til en almen plads, er det vigtigt at undersøge, hvad kommunen har for planer med området.
  4. Undersøg om jorden eventuelt er forurenet eller grunden har andre egenskaber, som kan medføre, at det bliver dyrt at bygge.
  5. Du kan søge forhåndsbesked hos den pågældende kommunes byggnadsnämnd, hvilket skal være en betingelse for handlens godkendelse. Det er vigtigt at finde ud af, om grunden må bebygges og ikke mindst hvor meget.
  6. Er der adgang til vand, el og afløb? Hvis ikke, skal du selv afholde alle omkostninger til rørføring og tilslutning til el og vand.
  7. Tal med naboerne.

Den tekniske rådgivers hjælpsomme spørgsmål

Danske Torpares tekniske rådgiver Jesper Holm, som er arkitekt og tømrer giver her sine bud på gode overvejelser, når du begynder at kigge efter hus i Sverige. Læs hans spørgsmål her.

Den tekniske rådgivers tjekliste

Danske Torpares ansvarlige for den tekniske rådgivning Bjørn Donnis, som er ingeniør, giver her sin tjekliste til husets teknik, som især er god inden et køb.

Har du brug for flere råd til at købe hus i Sverige?
Hos Danske Torpare sidder frivillige tekniske og juridiske rådgivere klar til at give kvalificeret rådgivning om alt, der drejer sig om køb og salg af torpet, og hvordan det svenske system fungerer. Send spørgsmål til mail@torpare.dk, så hjælper vi dig videre.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter