fbpx

Danske Torpares generalforsamling

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er foreningens højeste myndighed, hvor medlemmer kan ytre holdninger og idéer samt lade deres stemme gælde. Det er også her, bestyrelsen fremlægger beretning, regnskab og budget for det kommende år. Som medlem af Danske Torpare har du adgang til generalforsamlingen og stemmeret.

På generalforsamlingen vælges der desuden repræsentanter til foreningen som fx formand, bestyrelsesmedlemmer og kasserer. Har du ikke mulighed for at være til stede til generalforsamlingen, kan du afgive en fuldmagt.

Læs mere om den kommende generalforsamling her.

I arkivet kan du finde relevante dokumenter vedrørende foreningens generalforsamlinger, som vedtægter, referater, årsregnskab m.m.
Nye ændringsforslag til vedtægterne vil altid blive taget op på kommende årlige generalforsamling.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter