Rådgivere

Juridisk rådgivning og skatterådgivning

Foreningen har et team af frivillige advokater og skattekyndige tilknyttet rådgivningen til medlemmer vedrørende jura og skat. Mød dem herunder.

Har du brug for juridisk eller skattemæssig rådgivning, er du meget velkommen til at skrive en mail til mail@torpare.dk.


Lars Holm Rasmussen
Advokat
Juridisk rådgivning

Lars kan rådgive om:

 • Køb og salg
 • Svensk ejendomsskat
 • Servitutrettigheder
 • Familieoverdragelse
 • Dødsbobehandling
 • Sameje og andelsforeninger
 • Forberedelse af svenske retssager.


mats nilsson
Advokat
Juridisk rådgivning

Mats kan rådgive om:

 • Miljøret
 • Bygge- og planlovgivning
 • Servitutrettigheder
 • Naboforhold
 • Retssager om fast ejendom, håndværkere og leverandører.


anders tornbjerg andersen
Advokat og
aut. bobestyrer 
Juridisk rådgivning

Anders kan rådgive om:

 • Køb og salg
 • Familieoverdragelse
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente.


HENRY LARSEN
SKATTErevisor
Skatterådgivning

Henry har over 40 års erfaring med ansættelse i kommunale skattevæsener og SKAT som sagsbehandler og leder, bl.a. som skatterevisor og kontorchef. Han kan rådgive omkring dansk og svensk skat.

Teknisk rådgivning

Foreningen har flere frivillige tekniske rådgivere, som er behjælpelige med at besvare spørgsmål og guide vores medlemmer om alt fra brønd, boring og afløb til renovering, om- og nybyg. 

Har du brug for teknisk rådgivning? Send os en mail på mail@torpare.dk.

Svend Hørup
Suppleant i bestyrelsen
Kloakmester
Teknisk rådgivning

Svend har i 25 år arbejdet som autoriseret kloakmester og sidder med i bestyrelsen i kloaksektionen i Dansk Byggeri. Han kan rådgive om afløb, vand og fugtproblemer mm.


Torben Holst
Konservator
Teknisk rådgivning

Torben er uddannet kulturhistorisk konservator og har i mange år arbejdet på Nationalmuseet. Han rådgiver om maling, og om hvordan man restaurerer og bevarer originale detaljer på torpet.


Jesper Holm
Tømrer, arkitekt
Teknisk rådgivning

Jesper er uddannet tømrersvend, bygningskonstruktør og arkitekt og har arbejdet i byggebranchen i 40 år. Han kan rådgive om arkitektur og byggeteknik mm.

Jesper Holm, ny frivillig rådgiver, TORPARE 177 (side 42).
Torben Holst,ny frivillig rådgiver, TORPARE 178 (side 16). 

Ejendomsrådgivning

Kigger du på hus i Sverige? Eller står du over for et salg? Lad vores rådgiver hjælpe dig med proceduren og den rigtige pris.  

Send en mail til mail@torpare.dk.

Jørgen johansen
Ejendomsmægler
ejendomsrådgivning

Jørgen Johansen har siden 2013 drevet det svenske ejendomsmæglerfirma Egendomsbyrån med flere afdelinger i det sydlige Sverige.

Han kan rådgive om:

 • Procedure for køb og salg af ejendom i Sverige
 • Priser på svenske ejendomme
 • Valg af ejendomsmægler uden for områderne Tingsryd, Ronneby, Lessebo og Olofström, hvor han selv har forretning.

Hyppige spørgsmål til rådgivningen

Sådan får du rådgivning

Er du støt på udfordringer, som du har brug for juridisk eller teknisk rådgivning til at løse, kan du som medlem af Danske Torpare altid henvende dig til foreningen.

Send en mail til mail@torpare.dk, hvori du angiver dit medlemsnummer og oplyser, hvad du har brug for rådgivning omkring.

Hvornår fører Danske Torpare sager for medlemmer?

Danske Torpare intervenerer så godt som aldrig i rets- eller klagesager på vegne af medlemmer. Hvis det skal ske alligevel, er det potentielt så omkostningstungt og ressourcekrævende, at beslutningen skal træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsen baserer sin beslutning på en vurdering af, om følgende kriterier er opfyldt:

 1. Sagen skal være afgørende for Danske Torpares politiske interesser
 2. Sagen skal være væsentlig for en bred kreds af torpare
 3. Danske Torpares advokat skal vurdere, at der er stor sandsynlighed for, at sagen kan vindes
 4. Sagens afgørelse skal kunne bruges af andre medlemmer ift. deres torp (afklaring, støtte, ret etc.)
 5. Der skal være en maksimal økonomisk grænse for, hvad Danske Torpare kan betale til sagsomkostninger (givet foreningens økonomi), og beløbet skal have dækning i foreningens budget
 6. Medlemmet skal selv bidrage økonomisk til sagens afgørelse
 7. Sagen skal efterfølgende kunne kommunikeres til medlemmerne (dvs. afgørelsen kan ikke være hemmeligholdt).
Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger af enhver art på Danske Torpares hjemmeside er generel information, der kan supplere, men ikke erstatte individuel, professionel rådgivning. En stor del af informationerne er baseret på foreningsmedlemmers og frivilligt arbejdende medarbejderes egne erfaringer og opfattelser, og Danske Torpare påtager sig ikke ansvar for oplysninger og indlæg med denne baggrund.

Produkter, tjenesteydelser, håndværksarbejde, faste ejendomme og løsøre, der annonceres i Danske Torpares medier, herunder med links til pågældendes egne internetsider, er undergivet pågældende udbyderes eget ansvar.

Annonceringen hos Danske Torpare kan ikke betragtes som en anbefaling eller garanti, og foreningen påtager sig intet ansvar for kvalitet, lovlighed og holdbarhed.

Indholdet af artikler i medlemsbladet TORPARE er udtryk for pågældende skribents egen viden og opfattelse, og Danske Torpare påtager sig intet ansvar for, om heri givne råd og forslag er anvendelige, holdbare og lovlige. Danske Torpare er således kun ansvarlig for rigtigheden af informationer, der fremtræder som afgivet af foreningens ledelse og sekretariatets ansatte.