Foreningen udgiver et medlemsblad, Torpare, 6 gange om året. Bladet sendes gratis ud til alle medlemmer samt samarbejdspartnere og andre med interesse i foreningen.

Bladet indeholder artikler inden for for eksempel natur, kultur, teknik, flora og fauna og historie, som fritidshusejere i Sverige kan have glæde af.

Har du idéer eller forslag til bladet, kan du kontakte redaktøren på e-mail.

Se det allerførste TORPARE-blad fra 1981