Foreningen har kompetente og erfarne torpare, som kan rådgive dig

Danske Torpare har et team af frivillige advokater, ingeniører, håndværkere, skattekyndige med mere, som er tilknyttet medlemsrådgivningen. Mød dem herunder.

Har du brug for rådgivning, skal du skrive en mail til mail@torpare.dk. Så sørger vi for, at dit spørgsmål kommer til den rette rådgiver.

Rådgiveren arbejder frivilligt og ulønnet for Danske Torpare. Derfor svarer de, når de har mulighed for det. Svarene er baseret på rådgiverens egne erfaringer inden for emnet og er udtryk for vedkommendes personlige, faglige opfattelse. Danske Torpare kan ikke påtage sig selvstændigt ansvar for rådgivningen. I tvivlstilfælde opfordres man til at opsøge yderligere professionel, betalt rådgivning.

Hyppige spørgsmål til rådgivningen

Sådan får du rådgivning

Er du støt på udfordringer, som du har brug for juridisk eller teknisk rådgivning til at løse, kan du som medlem af Danske Torpare altid henvende dig til foreningen.

Send en mail til mail@torpare.dk, hvori du angiver dit medlemsnummer og oplyser, hvad du har brug for rådgivning omkring.

Hvornår fører Danske Torpare sager for medlemmer?

Danske Torpare intervenerer så godt som aldrig i rets- eller klagesager på vegne af medlemmer. Hvis det skal ske alligevel, er det potentielt så omkostningstungt og ressourcekrævende, at beslutningen skal træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsen baserer sin beslutning på en vurdering af, om følgende kriterier er opfyldt:

 1. Sagen skal være afgørende for Danske Torpares politiske interesser
 2. Sagen skal være væsentlig for en bred kreds af torpare
 3. Danske Torpares advokat skal vurdere, at der er stor sandsynlighed for, at sagen kan vindes
 4. Sagens afgørelse skal kunne bruges af andre medlemmer ift. deres torp (afklaring, støtte, ret etc.)
 5. Der skal være en maksimal økonomisk grænse for, hvad Danske Torpare kan betale til sagsomkostninger (givet foreningens økonomi), og beløbet skal have dækning i foreningens budget
 6. Medlemmet skal selv bidrage økonomisk til sagens afgørelse
 7. Sagen skal efterfølgende kunne kommunikeres til medlemmerne (dvs. afgørelsen kan ikke være hemmeligholdt).
Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger af enhver art på Danske Torpares hjemmeside er generel information, der kan supplere, men ikke erstatte individuel, professionel rådgivning. En stor del af informationerne er baseret på foreningsmedlemmers og frivilligt arbejdende medarbejderes egne erfaringer og opfattelser, og Danske Torpare påtager sig ikke ansvar for oplysninger og indlæg med denne baggrund.

Produkter, tjenesteydelser, håndværksarbejde, faste ejendomme og løsøre, der annonceres i Danske Torpares medier, herunder med links til pågældendes egne internetsider, er undergivet pågældende udbyderes eget ansvar.

Annonceringen hos Danske Torpare kan ikke betragtes som en anbefaling eller garanti, og foreningen påtager sig intet ansvar for kvalitet, lovlighed og holdbarhed.

Indholdet af artikler i medlemsbladet TORPARE er udtryk for pågældende skribents egen viden og opfattelse, og Danske Torpare påtager sig intet ansvar for, om heri givne råd og forslag er anvendelige, holdbare og lovlige. Danske Torpare er således kun ansvarlig for rigtigheden af informationer, der fremtræder som afgivet af foreningens ledelse og sekretariatets ansatte. 

Rådgivere

Lars Holm Rasmussen
Advokat 

Lars kan bl.a. rådgive om:

 • Køb og salg
 • Dansk og svensk skat
 • Servitutter
 • Generationsskifte
 • Byggesager
 • Leje af grund og arrende
 • Dødsbobehandling
 • Sameje og andelsforeninger

anders tornbjerg andersen
Advokat og
aut. bobestyrer
 

Anders kan rådgive om:

 • Køb og salg
 • Familieoverdragelse
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente
 • Generationsskifte

HELLE PALLESEN
Jurist
næstformand i bestyrelsen
BOR I SVERIGE

Helle kan rådgive om:

 • Samordningnummer
 • Svenske myndigheder
 • Svenske banker

Jørgen johansen
Ejendomsmægler i sverige
ejendomsrådgivning

Jørgen kan rådgive om:

 • Procedure for køb og salg af ejendom i Sverige
 • Priser på svenske ejendomme
 • Valg af ejendomsmægler uden for områderne Tingsryd, Ronneby, Lessebo og Olofström, hvor han selv har forretning

HENRIK GRÆSDAL
FRIVILLIG REVISOR

Henrik kan rådgive om:

 • Økonomi
 • Regnskab

Torben Holst
kulturhistorisk Konservator 

Torben kan rådgive om:

 • Maling
 • Restaurering
 • Bevarelse af torpets originale detaljer
 • Skadedyr

Jesper Holm
Tømrer, arkitekt og
bygningskonstruktør

Jesper kan rådgive om  bl.a.:

 • Byggetilladelser
 • Konstruktion af bygninger
 • Arkitektur
 • Byggeteknik
 • Tømrerarbejde
 • Byggematerialer

OLE ROSSING
SVAGSTRØMSINGENIØR
SUPPLEANT I BESTYRELSEN

Ole kan bl.a. rådgive om:

 • Solceller (on-grid eller off-grid – uden adgang til 230V)
 • Strøm/El
 • Internet på torpet
 • Bekæmpelse af myg og mitter

Svend Hørup
AUT. Kloakmester

Svend kan rådgive om bl.a.:

 • Kloak
 • Afløb
 • Vand
 • Fugtproblemer

JAN HUUS VESTERGAARD
FARMACEUT OG TIDL. LABORATORIECHEF FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET

Jan kan rådgive om:

 • Drikkevand på torpet
 • Vandkvalitet
 • Boret eller gravet brønd
 • Rensemetoder

BO JØRGENSEN
BIOKEMIKER

Bo kan rådgive om:

 • Tolkning af kemiske og mikrobiologiske analyser af vand fra gravede og borede brønde
 • Oversættelser fra svensk

STEEN L. LANG
KEMIINGENIØR

Steen kan rådgive om:

 • Drikkevand på torpet
 • Gravede og borede brønde
 • Teknik
 • Forureningskilder m.v.

TOM STRANDBERG

Tom kan rådgive om etablering af solceller (ved 230V):

 • På større og mindre bygninger
 • Valg af anlæg
 • Forhandlere og priser
 • Til produktion af el

STEEN STRANDBERG

Steen kan rådgive om etablering af solceller (ved 230V):

 • På større og mindre bygninger
 • Valg af anlæg
 • Forhandlere og priser
 • Til produktion af el

JØRN BORGGREEN
EGNE ERFARINGER MED OFF-GRID

Jørn  kan rådgive om solceller off-the-grid

CHRISTIAN HANSEN
 

Christian kan rådgive om:

 • Elbiler på torpet

NIELS OLE KOFOED
MEDLEM AF SKOV-NETVÆRK

Niels kan rådgive om skov.

VAGN SØBORG LARSEN
MEDLEM AF SKOV-NETVÆRK

Vagn kan rådgive om skov.

THOMAS LIND
MEDLEM AF JAGT-NETVÆRK

Thomas kan rådgive om jagt.

KIM P. CHRISTENSEN
MEDLEM AF JAGT-NETVÆRK

Kim kan rådgive om jagt.

SØREN FISCHER
MEDLEM AF JAGT-NETVÆRK

Søren kan rådgive om jagt.