fbpx
Наши партнеры

Danske Torpares høringssvar til forslag om samordningsnummer

De seneste 2 år har Danske Torpare samarbejdet med Skatteverket om at udvide samordningsnummeret i Sverige til en ID-mulighed også for danskere med hus i Sverige. Dette arbejde kom der i år et høringsforslag ud af, som vi nu har reageret på med et høringssvar.

Læs hele Danske Torpares høringssvar her, eller læs det forkortede overblik nedenfor.

1: Samordningsnummer er væsentligt for os, fordi vi forventer, det vil skaffe en løsning på de besværligheder, som bl.a. danske fritidshusejere i Sverige har oplevet gennem mange år, hvor de er blevet afvist som kunder og medlemmer i talrige svenske virksomheder og organisationer.

2: Et samordningsnummer vil have den fornødne autoritet, forudsat at det kendes og anerkendes af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder som gyldig identifikation på linje med et egentligt personnummer. Det er vigtigt, at navnlig private aktører kan have tillid til samordningsnummeret som en offentlig identifikation og ønsker at bruge det i stedet for de simulerede numre og andre tilfældige ad hoc-løsninger, der har været anvendt rundt omkring.

3: Det reelle behov er netop, at nummeret anerkendes og bruges. Danske ejendomsejere har hele tiden haft svensk skattebetaler-nummer, oprettet som organisationsnummer i 30-serien, som i og for sig kunne have været anvendt, hvis blot kendskabet til dette nummer var blevet udbredt og dets pålidelighed bekræftet af myndighederne, men det er kun lykkedes i få kendte tilfælde.

4: Indførelsen af et samordningsnummer bør derfor ledsages af en officiel opfordring og anbefaling til regionale og kommunale myndigheder og til erhvervslivet om at bruge nummeret. Det er ikke nok at tildele nummeret til udenlandske borgere, hvis ikke nuværende IT-systemer, kunderegistre og i det hele taget kundebehandlingen tilpasses hertil. Det bemærkes, at samordningsnummer på nuværende tidspunkt kun i meget få tilfælde anerkendes som identifikation ved indlogning på internetsider.

5: Danske Torpare indser, at tildelingen af samordningsnummer nødvendigvis forudsætter en nøje tilrettelagt procedure, hvor den, der har behov for samordningsnummer, afgiver fornødne identitetsoplysninger og -dokumenter, og at der derefter sker en regelmæssig kontrol af, om den pågældende borger fortsat anvender og har behov for samordningsnummeret. Hvis myndighederne anser et personligt fremmøde for nødvendigt, henstiller vi til, at det arrangeres sådan, at man koncentrerer sagsbehandlingen på nogle få skattekontorer i Øresundsregionen, evt. hos Øresund Direkt i Malmö. Dels vil dette være praktisk for indrejsende danske borgere; dels vil dette formentlig opbygge en god, samlet erfaringsbase.

6: Ved samordningsnummerets indførelse må efterspørgslen for tildeling af nummer forventes at blive ekstraordinær høj inden for en kort periode. Danske Torpare vil gerne være behjælpelig med information og praktisk hjælp. Vi vil pege på muligheden for, at medarbejdere fra Skatteverket anvender foreningens kontor i Ballerup ved København. Skatteverket har tidligere sendt medarbejdere på besøg i informationssammenhænge.

Få det fulde overblik over Danske Torpares indsats for samordningsnummeret i vores timeline her.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter