fbpx
Наши партнеры

Inkomstdeklaration og fastighetsavgift – hvad er det?

Udgivet d. 17.03.2021, senest opdateret 13.09.2022

Hvem skal betale fastighetsavgift? Har du købt eller solgt en ejendom?

Det er altid den, der er tinglyst ejer af ejendommen pr. 1. januar (indkomståret 2021), der er skattepligtig for hele året. Fastighetsavgiften for indkomståret 2021 findes normalt i fortrykt deklaration 2022, men udgør i øvrigt 0,75% af den senest fastsatte offentlige vurdering (taxeringsvärde). For andre ejendomme end ”småhus”, beregnes fastighetsavgiften af værdien for beboelsesbygning og ”tomtmark”.

Eksempel 1: Mette har solgt sit hus i 2020, men tinglysning er først sket 15. februar 2021. Mette er altså stadig tinglyst ejer af ejendommen pr. 1. januar 2021 og skal betale fastighetsavgift for hele indkomståret 2021 og deklarere i foråret 2022 samt betale skatten senere på året.

Eksempel 2: Mette har solgt sit hus i 2021, og tinglysning er sket i samme år. Mette skal herefter selvangive og betale fastighetsavgift for indkomståret 2021 nu i 2022.

Eksempel 3: Mette har solgt sit hus for nylig (eller i slutningen af 2021), og tinglysning er sket efter 1. januar 2022. Mette er skattepligtig ikke kun for 2021, men også for hele 2022 og skal deklarere og betale både i år og til næste år.

I alle de nævnte eksempler er køberen skattepligtig fra og med året efter, at sælger sidste gang er skattepligtig; og der kan som nævnt – afhængigt af tinglysningstidspunktet – gå op mod et par år, før skattepligten opstår. Måske modtager køber alligevel inkomstdeklaration for år, hvor sælger stadig har skattepligten, og den skal så udfyldes med 0 i rubrikken for ”underlag for fastighetsavgift”. Skatteverket udsender deklarationen, fordi køberen eventuelt kunne have andre skattepligtige værdier eller indtægter at angive, f.eks. lejeindtægt. Det er vigtigt, at også deklarationer med rene 0-angivelser indsendes, da man risikerer en strafafgift på et par tusinde kroner for ikke at indsende.

Noget andet er, at sælger kan have et krav mod køber, fordi sælger i kraft af disse regler kommer til at betale skatten for tidsrummet, efter at køber har overtaget ejendommen. Det må man selv sørge for at afregne med hinanden. Er handlen sket gennem ejendomsmægler, sørger denne som regel for at medtage beløbet, når købesummen betales.

Samme regler om skattepligtens overgang fra hidtidig til fremtidig ejer gælder, selv om ejendommen er overtaget som gave eller arv: Det er tinglysningstidspunktet for erhververens ejendomsret, der fastsætter skattepligtens indtræden.

Hvornår skal fastighetsavgiften betales?

Hvornår skal fastighetsavgiften betales?

Opkrævning af fastighetsavgift kommer i anden halvdel af året, men det er muligt allerede at betale den ved modtagelse af inkomstdeklarationen. Hvis man først betaler ved opkrævning, tilkommer der løbende renter.

Vigtige datoer:

Måned hvor du får din skattebesked: Sidste frist for indbetaling af fastighetsavgift:
August 2022 14. november 2022
December 2022 13. marts 2023

Kilde: Skatteverket

Hvad skal du betale i fastighetsavgift?

Hvad skal du betale i fastighetsavgift?

Grundlaget er 0,75 % af taxeringsvärdet, dog maks. SEK 8.524 for indkomståret 2021 (deklarationen 2022).

Kilde: Skatteverket

Hvordan du betaler din fastighetsafgift

Hvordan du betaler din fastighetsafgift

Udlandsbetaling – IBAN-nummer: SE56 8000 0890 1196 4624 0516
– BIC/Swiftkod: SWEDSESS
– Bank: Swedbank AB, SE-105 34 Stockholm
– Betalningsmottagare: Skatteverket, SE-831 87 Östersund

Både IBAN-nummer og BIC/Swiftkod er nødt til at angives. Angiv også dit organisationsnummer, som ofte begynder med 30.

Indbetalinger fra svensk konto skal ske til Bankgiro 5050-1055.

Har du solgt dit hus i 2020?

Som sælger skal du i det tilfælde udfylde oplysninger om salget i inkomstdeklarationen. Det bilag, som skal udfyldes findes i Inkomstdeklaration 1. Hvis deklarationen indsendes pr. post, skal der medsendes bilag K5, hvis du har solgt et hus, og K6, hvis du har solgt en andels-/ejerlejlighed.

K5 – Försäljning av småhus (SKV 2105)

K6 – Försäljning – Bostadsrätt (SKV 2106)

Hvornår modtager du en inkomstdeklaration?

Hvornår modtager du en inkomstdeklaration?

I perioden medio marts-medio april får du den svenske inkomstdeklaration tilsendt. Har du ikke modtaget inkomstdeklarationen inden for denne periode, bør du reagere. Du kan sende en mail til Skatteverket på skatteverket@skatteverket.se eller ringe på tlf. +46 8 564 851 60.

Frist for at deklarere

Frist for at deklarere

Fristen herfor er den 2. maj 2023.

Hvordan kan du deklarere?

Hvordan kan du deklarere?

 • Du kan indsende papirblanketten og sende den til Skatteverket:
  SkatteverketInläsningscentralen
  Inkomstdeklarationen 1 
  FE 8000
  107 75 Stockholm

  Sverige
  Hvis der er ændringer i deklarationen, eller der skal sendes bilag, er dette den eneste mulighed.
 • Hvis du har fået fortrykte koder på blanketten, og ikke behøver at ændre noget, kan du deklarere på telefon (hvis du ringer fra udlandet) +46 8 764 92 40.
 • Hvis du har svensk mobilabonnement, kan du sende en sms til 71144. Du skal ikke angive landekoden foran nummeret.
 • I appen Skatteverket (kun hvis du har Bank-id eller du kan signere deklarationen med de fortrykte koder du har fået tilsendt med inkostdeklarationen).

Sådan deklarerer du, hvis du har anmodet om ny inkomstdeklaration

Hvis du ikke har modtaget din inkomstdeklaration fra Skatteverket inden midten af april, kan du anmode om at få rekvireret en ny ved at sende en mail til Skatteverket på skatteverket@skatteverket.se og oplyse dit  organisationsnummer, der starter med 30. Herefter er det kun muligt at deklarere ved at sende inkomstdeklarationen retur fysisk til ovenstående adresse til Skatteverket.

Adresseændring

Adresseændring

Husk at give Skatteverket besked, om du flytter. Ofte er det årsagen til, at du ikke modtager en inkomstdeklaration. Du kan sende Skatteverket en mail om din adresseændring til skatteverket@skatteverket.se

Hvis Skatteverket først modtager din inkomstdeklaration efter fristen

Hvad sker der, hvis Skatteverket modtager inkomstdeklarationen efter fristens udløb eller de slet ikke modtager den?

Hvis deklarationen ankommer til Skatteverket senere end den 2. maj, kan man risikere en förseningsavgift på SEK 1.250. Afgiften vokser, jo længere tid der går.
Hvis man er bosat i udlandet f.eks. i Danmark, indtræder förseningsavgiften først, hvis inkomstdeklarationen ikke er modtaget senest den 31. maj 2022.

Kilde: Skatteverket

Hvis du modtager inkomstdeklaration for din afdøde ægtefælle

Hvad gør du, hvis du modtager en inkomstdeklaration for din afdøde ægtefælle, og der er foretaget ejerskifte hos Lantmäteriet?

Hvis din ægtefælle er død, og der er tinglyst ejerskifte i Lantmäteriet, men du alligevel modtager en inkomstdeklaration fra Skatteverket, har Danske Torpare aftalt med Skatteverket, at du underskriver din ægtefælles inkomstdeklaration, og samtidig oplyser i det emnefelt, hvor der er plads til bemærkninger, at der er sket et skifte, og at dette er registreret og tinglyst af Lantmäteriet.

Yderligere oplysninger fås på skatteverkets hjemmeside.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter