fbpx

Inkomstdeklaration til Skatteverket

Husk den årlige inkomstdeklaration til Skatteverket senest d. 2. maj

NB: Hvis du ikke har modtaget din inkomstdeklaration fra Skatteværket, kan du sende en mail til mail@torpare.dk og oplyse dit organisationsnummer (30-nummer), så hjælper vi dig.

Inkomstdeklerationen sendes til dig og er udfyldt. Hvis der ikke er nogen ændringer, skal du blot underskrive med navn og dato.
Inkomstdeklarationen skal være Skatteverket i hænde senest d. 2. maj.

Hvordan kan man deklarere?

  • Send med posten til Inläsningscentralen, Inkomstdeklaration 1, FE 8000, 107 75 Stockholm.
  • Sms – forudsætter svensk mobilabonnement. Send sms til 71144 uden at angive +45 før telefonnummeret.
  • Ring +46 10 494 00 40 – forudsætter fortrykte koder, og at der ikke skal foretages ændringer.
  • Brug af App, hvor man bruger det svenske organisationsnummer som starter på 30… og de specielle koder, som man får oplyst i deklarationen, og som er specielt konstrueret til den enkelte skatteborger. Koderne står på blanketten “Specifikation till inkomstdeklaration” og hedder “Din kod för identificering” og “Din kod för underskrift”.

Det er kun muligt at deklarere digitalt via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Hvis der ikke er medsendt koder, eller skal foretages en ændring, medsendes bilag, eller hvis du har en skov- eller landbrugsejendom, kan du ikke bruge disse koder, selvom der er fortrykte koder på inkomstdeklarationen.

Læs yderligere her på Skatteverkets hjemmeside.

Gebyr hvis Skatteverket modtager inkomstdeklarationen for sent

Hvis deklarationen ankommer til Skatteverket senere end den 2.  maj, kan man risikere en förseningsavgift på SEK 1.250. Afgiften vokser, jo længere tid der går.
Hvis man er bosat i udlandet f.eks. i Danmark, indtræder förseningsavgiften først, hvis inkomstdeklarationen ikke er modtaget senest den 31. maj.

Hvornår skal fastighetsafgiften betales?

Opkrævning af fastighetsavgift kommer først senere på året, men det er muligt allerede at betale den på nuværende tidspunkt. Hvis man først betaler ved opkrævning, tilkommer der renter på ca. SEK 10-20.

Hvad gør du, hvis du modtager en inkomstdeklaration for din afdøde ægtefælle, og der er foretaget ejerskifte hos Lantmäteriet?

Hvis din ægtefælle er død, og der er tinglyst ejerskifte i Lantmäteriet, men du alligevel modtager en inkomstdeklaration fra Skatteverket, har Danske Torpare aftalt med Skatteverket, at du underskriver din ægtefælles inkomstdeklaration, og samtidig oplyser i det emnefelt, hvor der er plads til bemærkninger, at der er sket et skifte, og at dette er registreret og tinglyst af Lantmäteriet.

Har du ikke modtaget en inkomstdeklaration?

Du kan rekvirere en ny på tlf. 0046 8 564 851 60. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at få koder med en ny blanket.

Hvis du ikke har modtaget en inkomstdeklaration, kan det f.eks. skyldes, at du er flyttet, og du har glemt at melde flytning til Skatteverket. Danske Torpare hjælper mange medlemmer hvert år, som har problemer med Kronofogden (fogden), da Skatteverket forgæves sender inkomstdelakartion og opkrævning af fastighetsafgift til den forkerte adresse, og til sidst ender kravet hos fogden. Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at medlemmerne ikke har givet Skatteverket besked om flytning.

Se Danske Torpares vejledning til hvem, der skal have besked, hvis du flytter

https://torpare.dk/indhold/hvem-skal-have-besked-naar-du-flytter-adresse-i-dk

Brug for hjælp?

Kontakt Danske Torpare på mail@torpare.dk.

Hvem skal betale fastighetsavgift? Har du solgt eller købt en ejendom?

Det er altid den, der ejer ejendommen pr. 1. januar (inkomståret 2018), som betaler for hele året. Afgiften for inkomståret 2018 findes i fortrykt deklaration 2019.

Ofte fremgår det i købekontrakten på hvilket tidspunkt køber overtager ejendommen. I det tilfælde er det dette tidspunkt, der er afgørende. Hvis ikke der er aftalt en dato, er kontraktdatoen afgørende.

Grundlaget er 0,75 % af taxeringsvärdet, dog maks. SEK 7812 (2018).

Eksempel: Mette sælger sit hus i 2017, men overtagelsesdagen er den 15. februar 2018. Ergo ejer Mette stadig ejendommen pr. 1. januar 2018 og skal derfor betale fastighetsavgift for hele inkomståret 2018 (deklarationen 2019).

Køberen skal derfor først betale fastighetsavgift for inkomståret 2019 i 2020.

Har du solgt dit hus i 2018?

Som sælger skal du i det tilfælde udfylde oplysninger om salget i inkomstdeklarationen. Det bilag, som skal udfyldes findes i Inkomstdeklaration 1. Hvis deklarationen indsendes pr. post, skal der medsendes bilag K5, hvis du har solgt et hus og K6, hvis du har solgt en andels-/ejerlejlighed.

K5 – Försäljning av småhus (SKV 2105)

K6 – Försäljning – Bostadsrätt (SKV 2106)

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter