Netværk

6 aktive netværk i foreningen

Én af foreningens vigtige opgaver er at være med til at danne netværk blandt medlemmerne og skabe mulighed for videndeling og erfaringsudveksling. Det kan både være ansigt til ansigt og via computeren.

Danske Torpare vurderer løbende, hvor der kan være behov for netværk til glæde og gavn for medlemmerne. Kontakt os gerne, hvis du har forslag til et netværk.

De forskellige netværk er i høj grad afhængige af frivillige kræfter, hvis aktiviteter støttes økonomisk og ressourcemæssigt af sekretariatet.