Kategori Arkiver: Til dig der sælger eller overdrager hus i Sverige

Gaveafgift

Når du giver gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (fødselsdagsgaver, julegaver mv.) skal gavemodtageren enten betale indkomstskat eller gaveafgift. Afgiften skal kun betales i det tilfælde gaven overstiger et afgiftsfrit beløb, som reguleres hvert år. For gaver til ens børn er bundbeløbet på 65.700 kr. (2019-sats). To forældre kan således samlet givet (2 *65.700) 131.400 kr. […]

Når død og skilsmisse kræver sin ret …

Hvordan håndteres de nødvendige ændringer i ejerforholdene? Og hvad lurer der af klassiske fejl?

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN
– Danske Torpares advokat og juridiske rådgiver

Emnet ejerskifte ved dødsfald er omtalt i to artikler i TORPARE nr. 134 og 135 fra februar og april 2011. Artiklerne, der handler om henholdsvis længstlevende ægtefælles overtagelse af den svenske ejendom efter førstafdøde og om dødsboets og arvingernes dispositioner efter længstlevendes død, giver stadig dækkende information om, hvordan man forholder sig, når ejerskabet til den svenske ejendom skal ændres som følge af ejerens død. Vi opfordrer til, at man læser disse artikler.

I denne artikel gives et resumé med fremhævelse af hovedtrækkene og en kort omtale af enkelte ændringer og klassiske fejl.

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Hvad er servitutter for noget?

Før du køber et fritidshus i Sverige, er det en god idé at undersøge, hvilke bestemmelser der gør sig gældende på ejendommen. En servitut er en ret til at råde over en fremmed ejendom eller til at kræve, at en bestemt tilstand opretholdes. I forhold til svenske fritidshuse drejer servitutter sig i praksis typisk om […]

Sælger bør fortælle hvad han ved – også om det dårlige

I Sverige vejer købers pligt til at undersøge, om alt er i orden på ejendommen, klart tungere end sælgers oplysningspligt. I den senere tid har en række salg dog givet den danske sælger uventede eftervirkninger. TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN I TORPARES spalter har de juridiske emner oftest handlet om anskaffelse af fast ejendom i Sverige […]

Værd at vide om servitutter

Tekst: Lars Holm Rasmussen, advokat og juridisk rådgiver i Danske Torpare

Ovennævnte tunge ordvalg dækker over et større antal meget forskellige aftaler og beslutninger, som kan være truffet vedrørende vores ejendomme i Sverige. De er særdeles vigtige for dem, der nyder godt af dem, og for dem, der er forpligtede til at indordne sig. Sagt i jævne vendinger er servitutter et meget vedkommende redskab for de fleste torpare. De praktiske eksempler er først og fremmest vejrettigheder; men også servitutter om ret til placering af afløbsanlæg, kraftledninger og vandbrønde er hyppigt forekommende i det svenske landskab.

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Sådan kan huset blive i familien – generationsskifte del 2.

Dette er den anden af to artikler om emnet familieoverdragelser – muligheder og fremgangsmåder. Læs her om måden, hvis der skal betales for ejendommen, samt om beskatning og dokumenternes håndtering.

Danske Torpare afholder løbende kurser med generationsskifte som tema.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN

Denne artikels første del (se TORPARE nr. 180) handlede om mulighederne, hvis man ønsker at overdrage den svenske ejendom til sine børn uden at få nogen reel betaling. Ikke alle kan eller vil gøre dette. De typiske begrundelser er enten, at den ældre generation behøver et tilskud til pensionsindtægterne i de følgende år, eller at man ønsker at kompensere de børn, der ikke modtager en del af ejendommen, med et kontant beløb.

Er man i denne situation, vil løsningen ofte være, at man kombinerer gave og køb, dvs. lader den af efterkommerne, der skal overtage ejendommen, købe en del af den for så stor en købesum, at der enten er nok som supplerende kapital til alderdommen eller fremkommer så stort beløb, at det kan dække kontante gaver til andre børn. Resten af ejendommen kan så blive givet som gave efter de almindelige retningslinjer (se artiklens del 1).

En variant kan bestå i, at man i de tilfælde, hvor udstedelse af gældsbrev alligevel ville blive nødvendigt, lader gavemodtageren betale større eller mindre dele af gælden til gavegiveren fremfor blot at få eftergivet det hele som gave. Det er jo ikke en pligt for gavegiveren at eftergive gældsbrevs-gælden, men en mulighed!

Bliv medlem for at læse videre!
 
Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Generationsskifte: Sådan kan huset blive i familien

Et overblik over muligheder og fremgangsmåder. Dette er første artikel af to om emnet familieoverdragelser. Anden del bringes i TORPARE 181. Fra TORPARE 180. TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN Et stort antal af foreningens medlemmer erhvervede deres svenske ejendomme i 1970’erne og 1980’erne. En jævn strøm kom til i de følgende årtier. Som man kunne forvente […]

Godt at vide for dig der skal sælge eller overdrage dit hus

Her får du links til vigtig viden om det juridiske i forbindelse med salg eller overdragelse af det svenske fritidshus. Dette krydret med anbefalinger til, hvordan hushandlen bliver så smertefri som muligt. Potentielle købere kan også læse med. Når der handles hus i Sverige, er ansvarsfordelingen noget anderledes, end man kender det fra Danmark. I […]

Når ejerforholdene ændres grundet generationsskifte ved gave

Der er begivenheder i vores liv, der også påvirker ejerforholdene af det svenske hus. Foreningens advokat, Lars Holm Rasmussen, behandler her situationen når man vælger at foretage et generationsskifte ved gave.

Hvordan forærer vi torpet til næste generation
En gave er en ydelse, der gives uden vederlag og som udtryk for gavmildhed. Man kan frit disponere over sin ubehæftede formue, hvis de særlige beskyttelsesregler for ægtefæller og registrerede partnere overholdes. Hermed menes, at ægtefællen (partneren) skal give samtykke til gaven, hvis en ejendom, der er fælleseje og udgør fælles bolig, overdrages. Svenskerne forlanger samtykke, blot der er tale om fælleseje, og undgår derved overvejelsen af, om et feriehus er “fælles bolig” eller ej. Dette indebærer, at der også skal indhentes ægtefællesamtykke, hvis en ubebygget ejendom (der er fælleseje) afhændes. Eftersom overdragelsen tinglyses i Sverige, må svenske regler nødvendigvis overholdes.

Børnene har ingen ret til at bestemme, hvor meget forældrene må give i gave og til hvem, men de kan naturligvis sige nej tak til at modtage. Man er ikke juridisk forpligtet til at behandle sine børn ens og lige. Der gælder dog visse begrænsninger, hvis gavegiveren sidder i uskiftet bo.

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Når ejerforholdene ændres grundet generationsskifte ved salg eller arv

Hvordan overdrages den svenske ejendom til næste led i familien? Bør man vælge salg, gave eller arv? Og gælder der danske eller svenske regler?

Foreningens advokat, Lars Holm Rasmussen, behandler her situationen når man vælger at foretage et generationsskifte ved salg eller arv.

Overdragelse til yngre slægtled er det hyppigste emne i torpare-foreningens medlemsrådgivning og har længe været et velbesøgt kursustema. Det er en udbredt opfattelse, at man bør “gøre noget”, mens man er i live – både for at spare afgifter og for selv at bestemme, hvad der skal ske med ejendommen i Sverige.

Jeg vil her beskrive valgmuligheder og nogle generelle redskaber. Valget må træffes ud fra en overvejelse af, hvad der passer bedst til familiens ønsker, muligheder og økonomi.

Hjælp til dokumenters indhold og beregning af skatter og afgifter må læseren skaffe sig fra egen rådgiver, fra medlemsrådgivningen eller ved at sammenstykke informationer fra foreningens “Videnscenter” og andre internetsider. Se også ovenstående artikler om overdragelse fra dødsbo og om den længstlevende ægtefælles overtagelse af ejendommen.

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Sekretariatet og webshoppen holder ferielukket i uge 29, 30 og 31.

Vi er tilbage igen d. 5. august, hvor vi igen besvarer opkald og sender de ordrer ud, der er bestilt i ferien. 

Rigtig god sommerferie.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter