fbpx
Наши партнеры
Hus i Sverige

Dommen om gammelt afløbsanlæg

Udgivet 31.08.2021

Mark- och Miljödomstolen i Växjö har i december 2020 afsagt en dom, hvor de fastslår, at en kommune ikke må erklære et afløbsanlæg for ubrugeligt – og dermed ulovligt – alene med den begrundelse, at det er for gammelt. Domstolen har bestemt, at kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om anlægget er uegnet til sit formål i en sådan grad, at det skader miljøet og menneskers sundhed.

Ved domstolens behandling af sagen ønskede grundejerne at tilføje en lang række argumenter for, at anlægget var godt nok og burde godkendes til forsat brug. En ankeinstans – som domstolen er i dette tilfælde – kan ikke tage hensyn til begrundelser, som ikke også forelå, da sagen blev behandlet af kommunen i første omgang.

Grundejernes forskellige, nye synspunkter fik derfor ingen betydning for afgørelsen. Konsekvensen af dommen blev kun, at sagen skulle behandles på ny af kommunen. Hvordan det senere er gået, ved vi endnu ikke.

Vi nævner dommen her, fordi vi er bekendt med, at der i den almindelige omtale blandt vores medlemmer er blevet draget en lang række konklusioner, som dommen faktisk ikke giver støtte for.
For eksempel at kommunerne slet ikke kan pålægge en grundejer at forny sit afløbsanlæg, at du roligt kan ignorere kommunens pålæg, eller at vi fremover kan regne med, at gamle, udtjente anlæg i almindelighed vil blive tilladt.

Vi kan på den ene side glæde os over, at kommunerne, i lyset af dommen, ikke må træffe afgørelser hjemme ved skrivebordet uden at have taget stilling til, om en der er en miljørisiko. På den anden side forventer vi ikke den helt store praksisændring, da det reelt kun bliver et spørgsmål om, at kommunerne vil sørge for at udtrykke sig mere præcist og individuelt i de enkelte sager.

Er et anlæg bygget efter gamle, primitive normer, eller dets nedsivningsdel er mættet efter mange års brug, vil det være vanskeligt for den enkelte grundejer at imødegå kommunens påstand.

Skulle du som Torpare-medlem mene, at kommunen er gået for vidt og ikke har begrundelserne i orden i en konkret sag, vil vi gerne give råd og eventuelt sætte dig i forbindelse med relevante fagpersoner.

Har du derimod forståelse for kommunens påbud og synes, det er i orden, vil det være uklogt ikke at reagere. Hvis du kommer til at glemme fastsatte frister, kan du risikere forbud mod at bruge det hidtidige anlæg og i sidste ende med også at få bøder.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter