fbpx
Наши партнеры
Håndværker sverige

Er håndværkerprisen i orden?

Danske Torpares frivillige rådgivere og eksperter bliver ofte bedt om at vurdere en håndværkers pris på et bestemt stykke arbejde. Som regel skyldes spørgsmålet, at et medlem synes, prisen er for høj, hvilket nogle gange kan være berettiget. Det medgiver en af de tekniske eksperter, Jesper Holm, der her tager en tur rundt om emnet og de muligheder, man har som kunde.

Tekst: Jesper Holm
En af Danske Torpares frivillige rådgivere – er tømrer, bygningskonstruktør og arkitekt.

Denne artikel findes også i bladet TORPARE fra oktober 2022

 

For at finde en reel og dygtig håndværker er det en god idé at forhøre sig hos naboer eller andre ejere af svenske huse i nærheden, om de kan anbefale nogen. Finder du den rigtige, kender han sikkert nogle fra andre faggrupper, han plejer at samarbejde med, og så kan du jo være heldig at få hele paletten. Man vil sjældent anbefale nogen, man ikke selv kan stå inde for.

I princippet findes der to slags priser: tilbudspris og pris efter medgået tid til en aftalt timeløn (timelønsarbejde).

Timelønsarbejde

Det er en god idé at få håndværkeren til at estimere et tids- og materialeforbrug i et “overslag” og så aftale timelønnen og omtrentlige omkostninger som kørepenge, “skurpenge”, leje af eventuelle maskiner og stilladser med videre. Dette er ikke et bindende tilbud, men et estimat af de forventede udgifter til byggeopgaven. Det kan give overblik over økonomien, og det kan bevæge sig lidt i begge retninger.

Man kan også spørge om, hvornår arbejdstiden starter. Nogle firmaer beregner arbejdstidsstart fra det øjeblik, de kører fra værkstedet, dvs. der beregnes timeløn og kørepenge herfra. Andre firmaer har et startgebyr for kunde-oprettelse, bil og administration med mere. I skal også aftale betalingsbetingelser. Husk aldrig at betale for mere, end du har fået arbejde for, uanset undskyldningerne eller argumenterne.

Materialer

Med hensyn til materialeindkøb kan du spørge, hvilken pris håndværkeren kan levere til og så sammenligne med, hvad du selv kan opnå. Hvis du kan skaffe materialerne billigere, kan du spørge, om han vil montere dem til den aftalte timepris plus omkostninger.

Ofte har håndværkeren en aftale med én eller flere leverandører og beregner sig en fortjeneste på materialerne, som regel baseret på hans egne rabatter. Hvis du ikke er med på dén og selv vil indkøbe materialerne, kan du komme ud for, at entreprenøren enten ikke vil udføre arbejdet, eller at han vil have sin fortjeneste, uanset hvem der indkøber. Så det er vigtigt, at der her er klare linjer. Hvis der er tale om store materialeleverancer, kan håndværkeren bede om det beløb, han har lagt ud for materialer, når de er leveret på din grund, selvom de endnu ikke er monteret.

Tilbudsarbejde

Som med så meget andet er forarbejdet vigtigt, hvis du skal have en ordentlig pris. Du skal ikke bare bede om et tilbud på totalrenovering af dit hus, for så kan du være sikker på, at håndværkeren vil tage alle forbehold for at dække sig selv ind mod tab.

Hvis arbejdet er bare lidt komplekst, skal du så præcist som muligt beskrive det i tekst og måske tegning. Jo mere du fortæller håndværkeren, jo mere realistisk bliver den pris, du får. Ved enkle, overskuelige arbejdsydelser behøver man ikke så meget tegning og beskrivelse, men aftalen om, hvad der skal laves hvordan, hvornår og hvad du skal betale, skal være på plads, helst skriftligt hvis I ikke kender hinanden.

Ved større og mere komplicerede arbejder skal du / I specificere konstruktioner, materialer og ydelser, så begge parter ved præcist, hvad det drejer sig om.

Desuden skal I sammen aftale en tidsplan eller et tidspunkt for aflevering. Hvis håndværkeren har været med til det, vil han også bestræbe sig på, at den bliver overholdt.

Endelig kan man overveje at koble sin egen tekniske rådgiver på. Det kan fx være en bygningsingeniør fra Svenska Byggingenjörers Riksförbund (Sbr.se).

Vurdering af tilbud

Det kan være svært at vurdere / gennemskue et tilbud, da håndværkeren som regel lægger alle sine del-kalkulationer sammen og afleverer en samlet pris.

Igen handler det om at specificere, hvad man ønsker tilbud på. Materialer, arbejdsydelser og omkostninger. Hvis du ikke beskriver noget, kan du risikere, at arbejdet bliver udført nemmest muligt med de billigste materialer.

Et tilbud er den samlede pris, men du kan selv opliste de punkter, du gerne vil have specificeret prisen på i en såkaldt “tilbudsliste” som et tillæg. Fx priser på: forskellige materialer, arbejdsydelser anslået i timer, materiel-leje i et antal dage, “skurpenge” i et antal dage osv.

Det er meget nemmere at vurdere delpriser end det samlede tilbud.

Hvis du vælger at spørge flere håndværkere om tilbud på det samme arbejde, skal du være sikker på, at grundlaget for tilbudsgivningen er nøjagtig den samme. Også samme tilbudsliste, der giver dig muligheden for direkte sammenligning af de afgivne priser.

Fagligt kaldes det i Danmark for underhåndsbud. Egentlig udbud og licitation vil ikke være aktuelt, da der er særlig lovgivning knyttet til dette.

Tid og betaling

Du og entreprenøren skal aftale en start- og en slutdato for arbejdet, hvis det er vigtigt, og hvilke sanktioner der skal træde i kraft, hvis tiden ikke holder, fx dagbøder og størrelsen heraf.

Håndværkeren er berettiget til tidsforlængelse, hvis du undervejs kommer med ændringer.

Med hensyn til betalingen kan I, afhængig af størrelsen og varigheden af byggeriet, aftale en ratebetaling bestemt af byggeriets stade, fx færdigt fundament, færdig tagrejsning, færdig lukning og så videre. Ratebetalingen skal være den del af den samlede tilbudssum, som svarer til andelen af det udførte arbejde. Det kan være, han henviser til branchens standardforbehold. Dem skal du så bede om at se.

Man kan også aftale samlet betaling ved aflevering, hvilket er det mest almindelige ved små og mellemstore byggeopgaver.

Garanti

Det sidste man skal have styr på, er garanti. Der findes forskellige regler, der alle omhandler, hvad der gives garanti på, hvor lang garantien er, og hvornår garantien bortfalder og så videre, men dét er jura. Se igen branchernes standardforbehold.

Normalt vil håndværkeren give garantier svarende til branchegarantierne, typisk to til fem år. Spørg, hvor lang tid han vil give garanti på det udførte arbejde og de af ham leverede materialer og installationer. Han giver ikke garanti på de materialer, du har leveret, eller det arbejde du eventuelt selv har udført.

Afvej betingelser efter projektets størrelse

Anbefalingerne i artiklen her er jo lidt en “høker-løsning”, dvs. gode råd baseret på egen erfaring, som ikke er bundet op på egentlig lovgivning, og som ikke nødvendigvis skal benyttes i fuldt omfang ved enhver nok så lille byggeopgave. Det er vigtigt, at betingelserne afvejes efter størrelsen af byggeopgaven.

Husk, at en mundtlig aftale kan være lige så god som en skriftlig, men sværere at bevise. Og at ingen hæderlige mennesker har noget imod en skriftlig aftale.

Held og lykke med det!

Hvordan klager man?

Hvis du har fået håndværker-arbejde udført i Sverige, men ikke er helt tilfreds, kan det være svært at regne ud, hvor man starter en eventuel klage-proces.

Som forbruger er du beskyttet i konsumenttjänstlagen (en svensk forbrugerlov).

Hvis du er utilfreds, skal du reklamere hurtigst muligt til håndværkeren. Det er vigtigt, at dette gøres skriftligt, således at du kan bevise, at der er foretaget en reklamation. Henvis til aftalen, og prøv at finde en fredsommelig løsning på sagen.

Hvis der ikke foreligger en aftale, er du som nævnt beskyttet af konsumenttjänstlagen og kan henvise til denne i dialogen med håndværkeren.

Der er mulighed for at klage til ARN (Allmäna Reklamationsnämden). Det er en myndighed, som behandler sager mellem forbrugere og visse typer af virksomheder. Anmeldelse hertil kan gøres gratis, skal være skriftlig, og der er ingen rådgivning forbundet med sagen. Nævnets afgørelser bliver fulgt af de seriøse håndværkere, som er tilsluttet en brancheorganisation.

På Konsumentverkets hjemmeside findes der en aftaleformular i pdf-formatet, som du kan benytte. Find den under “Produkter och tjänster”, og vælg så “Boende och hantverkstjänster”, og vælg pdf’en “Hantverkarformularet 2017”.

Danske Torpare opfordrer altid til, at man søger juridisk assistance, hvis sagen går i hårdknude.

På torpare.dk kan du i håndværkerportalen finde hjælp til valg af håndværkere i Sverige, og foreningen står altid klar med råd og vejledning, hvis du skal søge reklamation for håndværker-arbejde i Sverige.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter