fbpx
Наши партнеры

Allemannsrätten

Allemansrätten er et grundprincip i Sverige, og skal sikre offentlighedens adgang, som dog indebærer, at man ikke må forstyrre og ødelægge. Allemansrätten skal sikre offentlighedens ret til at færdes i naturen.

Vi danskere kan have lidt svært ved at håndtere den svenske ’allemandsret’, for den betyder ikke nødvendigvis, at man må slå sig ned og tænde bål lige præcis der, hvor det passer én. Man skal for eksempel vise hensyn til de omkringboende og respektere de forbud, der kan være mod at tænde ild i den svenske natur.

Det er tilladt at færdes, cykle, stå på ski, sejle, overnatte i telt og ride på privatejet jord, hvis dyreliv, afgrøder og grundejeren ikke forstyrres. Større grupper skal have ejerens tilladelse. Der kan være steder, hvor særlige regler gør sig gældende. Hvis der ikke er huse i nærheden, er det tilladt at overnatte på stranden i et døgn. Man kan frit sejle på havet, i søen, på åer og lægge til næsten hvor som helst.

Man må også godt plukke blomster og bær medmindre disse er fredede. Af hensyn til dyrelivet skal hunde være i snor fra 1. marts til den 20. august. Løse hunde skal uden for denne periode kunne holdes under kontrol.

For at fiske i søer og i hav skal man søge om tilladelse hertil af den, der har fiskerettigheden. Skiltning vil ofte vise, at man skal rekvirere fiskekort. Søg eventuelt oplysninger i den pågældende kommune.

Tænder man bål, må man sikre sig, at det ikke udgør brandfare, især når det er tørt. Den pågældende kommune vil udstikke forbud, hvis der er øget risiko ved åben ild. Sørg altid for at have en spand vand stående parat.

En god tommelfingerregel er at vise hensyn ved passage tæt på beboelse. Man bør forsøge at sætte sig i beboerens sted og tænke på hvilke hensyn man selv ville, at andre skulle tage.

Hvis man skulle være i tvivl om hvilke regler, der gælder vedrørende allemansrätten, kan Danske Torpare anbefale, at man henvender sig til den pågældende kommune eller länsstyrelsen da de altid er behjælpelige.

Du kan også læse mere om allemandsretten her på svenske Naturvardsverkets hjemmeside.

Eller downloade Naturvardsverkets flyer om allemansretten.

print

Covid-19-information

Danske Torpares sekretariat har åbnet for personligt fremmøde. Vi anbefaler, at I ringer på forhånd og laver en aftale, så vi kan sikre at der ikke er for mange på sekretariatet på én gang.

Rejser til Sverige

Meldingen fra Udenrigsministeriet lyder fortsat på at undgå al unødig rejseaktivitet – også til Sverige, og Danske Torpare henviser til, at man følger disse anbefalinger.

Læs mere om situationen her.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter