fbpx
Наши партнеры

Allemannsrätten

Udgivet 13.03.2019, senest opdateret 21.09.2022

Allemansrätten er et grundprincip i Sverige, som skal sikre offentlighedens adgang til frit at kunne færdes i den svenske natur, uanset forudsætning.

Den svenske ‘allemandsret’ betyder dog ikke nødvendigvis, at du må slå dig ned og tænde bål præcis dér, hvor du kunne tænke dig. Når du begiver dig ud på tur i den storslåede svenske natur, er det derfor godt at have nogle retningslinjer in mente for, hvordan allemansrätten skal tolkes og bruges.

Ifølge Naturvårdsverket er allemansrätten ikke udelukkende en rettighed til frit at færdes, hvor vi vil – men også en forpligtelse til at tage hensyn; til natur og dyreliv, markejere og andre ‘besøgende’.

Således er det tilladt at færdes (herunder cykle, ride, stå på ski, sejle og overnatte i telt) på privatejet jord, så længe dyreliv, afgrøder og ejeren af grunden ikke forstyrres af din færden eller ophold. Større grupper skal dog have ejerens tilladelse.

Herudover gælder:

  • Finder du smukke blomster på din vej, må du gerne plukke en fin buket – og det samme gælder for sankning af f.eks. bær, blot beplantningen ikke er fredet.
  • Af hensyn til dyrelivet skal hunde holdes i snor i perioden fra 1. marts til 20. august, og slipper du din hund fri uden for denne periode, skal du være sikker på at have den under kontrol, og at du kan kalde den til dig. Læs mere om at tage din hud med i den svenske natur her.
  • For at fiske i søer og i hav skal du søge om tilladelse hos den, der har fiskerettigheden. Skiltning vil ofte vise, at man skal rekvirere fiskekort. Søg eventuelt oplysninger i den pågældende kommune.
  • Tænder du bål, må du sikre sig, at det ikke udgør brandfare, især når det er tørt. Den pågældende kommune udstikker forbud, hvis der er øget risiko ved åben ild, så det er altid en god idé at tjekke eventuelle forbud i dit län. Se også her om at tænde bål med omtanke.

En god tommelfingerregel er også at vise hensyn ved passage tæt på huse af respekt for de omkringboende.

Er du i tvivl om, hvordan du skal fortolke allemansrätten, anbefaler Danske Torpare, at du henvender dig til den pågældende kommune, du færdes i, eller länsstyrelsen. Du kan også læse nærmere på svenske Naturvårdsverkets hjemmeside eller downloade deres flyer om allemansrätten.

print

Om ETU

I disse dage får vi ekstraordinært mange telefonopkald vedrørende samarbejdet med ETU.

Foreningen undersøger fortsat de muligheder, man har som medlem for at forsikre sit fritidshus.

Processen er tidskrævende. Derfor henviser vi til vores nyhedsmail, hvor du løbende kan finde relevant information.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter