fbpx
Наши партнеры

Kategori Arkiver: Generationsskifte

Tinglysning og ejendom

Opdateret 12. oktober 2023 Af advokat Lars Holm Rasmussen Tinglysning af ejendom i Sverige En beskrivelse af tinglysningsproceduren. Beskrivelserne omfatter processen bredt, men med specielt henblik på de juridiske forhold. Tinglysning – Inskrivning Hvorfor tinglyser man dokumenter? Aftaler og beslutninger om fast ejendom tinglyses for at sikre, at ikke bare de, der har indgået aftalen […]

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Når børnene ikke er lige begejstrede

Efterhånden som årene går, bliver det aktuelt at overveje den svenske ejendoms fremtid: Skal den forblive i familiens eje? Hvem skal overtage den? Hvad hvis børnene ikke er interesserede? Kan vi give den til nogle af børnene og ikke til alle? Kan børnene enes?

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Når død og skilsmisse kræver sin ret …

Hvordan håndteres de nødvendige ændringer i ejerforholdene? Og hvad lurer der af klassiske fejl?

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN
– Danske Torpares advokat og juridiske rådgiver

Emnet ejerskifte ved dødsfald er omtalt i to artikler i TORPARE nr. 134 og 135 fra februar og april 2011. Artiklerne, der handler om henholdsvis længstlevende ægtefælles overtagelse af den svenske ejendom efter førstafdøde og om dødsboets og arvingernes dispositioner efter længstlevendes død, giver stadig dækkende information om, hvordan man forholder sig, når ejerskabet til den svenske ejendom skal ændres som følge af ejerens død. Vi opfordrer til, at man læser disse artikler.

I denne artikel gives et resumé med fremhævelse af hovedtrækkene og en kort omtale af enkelte ændringer og klassiske fejl.

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Når ejerforholdene ændres grundet generationsskifte ved salg eller arv

Hvordan overdrages den svenske ejendom til næste led i familien? Bør man vælge salg, gave eller arv? Og gælder der danske eller svenske regler?

Foreningens advokat, Lars Holm Rasmussen, behandler her situationen når man vælger at foretage et generationsskifte ved salg eller arv.

Overdragelse til yngre slægtled er det hyppigste emne i torpare-foreningens medlemsrådgivning og har længe været et velbesøgt kursustema. Det er en udbredt opfattelse, at man bør “gøre noget”, mens man er i live – både for at spare afgifter og for selv at bestemme, hvad der skal ske med ejendommen i Sverige.

Jeg vil her beskrive valgmuligheder og nogle generelle redskaber. Valget må træffes ud fra en overvejelse af, hvad der passer bedst til familiens ønsker, muligheder og økonomi.

Hjælp til dokumenters indhold og beregning af skatter og afgifter må læseren skaffe sig fra egen rådgiver, fra medlemsrådgivningen eller ved at sammenstykke informationer fra foreningens “Videnscenter” og andre internetsider. Se også ovenstående artikler om overdragelse fra dødsbo og om den længstlevende ægtefælles overtagelse af ejendommen.

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter