fbpx
Наши партнеры

Artikel: Hvad bør vi vide om vores afløb?

Udgivet d. 27.07.2020, opdateret 21.06.2022

Alle svenske kommuner er i gang med at registrere afløbsforhold på ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Her fortæller en af Danske Torpares tekniske rådgivere Svend Hørup, hvad man skal være opmærksom på i dén forbindelse.

Artiklen findes også i bladet TORPARE fra juni 2020.

Da Sverige ikke så tidligt som Danmark har fået styr på, hvad der gemmer sig af mere eller mindre selvkomponerede afløbsforhold rundt omkring i landet, har den svenske regering nu besluttet, at alle afløbsforhold skal registreres. Det gør man for at beskytte grundvand, vandløb og søer mod forurening af spildevand.

Det er husejerens pligt at oplyse kommunen om ejendommens afløbsforhold, men det er måske først nu, du hører fra dem og bliver opmærksom på, at der er krav til dit afløb.

Hvis du fx har en trekammerbrønd med nedsivning, skal du oplyse, om det er til stenkista eller infiltration. Så herunder vil jeg prøve at svare på en række af de spørgsmål, du måtte have som torpare i den forbindelse.

Husk i øvrigt, at du på www.avloppsguiden.se finder meget mere om kravene til afløb fra toilet, køkken og bad samt andre former for toilet og spildevand.

Hvad gør jeg, når kommunen beder om dokumentation for mit afløb?
Hvis du er i tvivl, om dit afløb opfylder gældende krav, må du selv i gang med en undersøgelse eller lave aftale med en utbildad avloppsentreprenör, der kan foretage den nødvendige undersøgelse og dokumentation. Nogle kommuner beder dig aftale tid med en af deres miljøinspektører, der så vil foretage undersøgelse og dokumentation sammen med dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg ved, mit afløb er mangelfuldt?
Så henvender du dig til kommunens miljømedarbejdere snarest, men inden for den tidsfrist, du har fået. Her oplyser du dem om, at du har aftale med en avloppsentreprenör, der vil fremkomme med et projekt til kommunens godkendelse. Her vil du som hovedregel få en rimelig tidsfrist til at komme med projekt for forbedringen.

Hvad er konsekvensen af manglende indberetning / dokumentation?
I Sverige har man brugerbetaling efter medgået timeforbrug – ikke som i Danmark hvor vi har faste gebyrer på det meste. Timepriserne fastsættes af kommunen en gang årligt. Timepriserne varierer mellem kommunerne fra 900 til 1.300 SEK. Nogle kommuner anslår et timeforbrug på syv til ti timer for undersøgelse og sagsbehandling. Derfor: Kom hurtigst muligt i dialog med kommunens miljømedarbejdere.

Hvad er en utbildad avloppsentreprenör?
Sverige har ikke som i Danmark en autorisationslov og autoriserede kloakmestre. Men de har de senere år indført begrebet utbildat avloppsentreprenör, som forudsætter et kursus, der varierer mellem én og fem dage. Kommunen kan give dig en oversigt over dem, der er godkendt lokalt. På www.avloppsguiden.se findes der tillige et link til alle Sveriges kommuner, hvor du kan finde en tilsvarende liste. På de enkelte kommuners lister er der oplysninger om, hvem der også yder rådgivning samt udfører projekter.

Hvad er prisen på nyt avloppsanläggning?
Avloppsguiden.se anslår anlægsudgiften til mellem 70.000 og 100.000 SEK for et komplet infiltrationsanlæg. Dertil kommer sagsomkostninger til myndighedernes sagsbehandling.

Svend Hørup er autoriseret kloakmester og en af Danske Torpares frivillige rådgivere. Han har projekteret og udført sit eget afløbsanlæg i Ljungby kommun. Tillige underviser han på freelancebasis kloakmestre i afløbsforhold og TV-inspektion af afløbsledninger.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?
Hos Danske Torpare sidder frivillige tekniske og juridiske rådgivere klar til at give kvalificeret rådgivning om alt, der drejer sig om torpet, og hvordan det svenske system fungerer. Send spørgsmål til mail@torpare.dk. Husk at angive medlemsnummer, telefonnummer og hvilken kommune, torpet ligger i.

 

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter