fbpx

Timeline over Danske Torpares arbejde for samordningsnummeret

Opdateret d. 01.12.2022

Danske Torpare har i flere år arbejdet hårdt for, at danskere med tilknytning til Sverige kan få et samordningsnummer. Vi ved, at dette er en sag, som har stor betydning for vores medlemmer, og derfor er det også et emne, der har højeste prioritet i foreningen.

Nu kan du som dansker ansøge om et samordningsnummer i Sverige

Siden den 18. juni 2021 har det være muligt for danskere med ejendom i Sverige at ansøge om samordningsnummer i Sverige. Et samordningsnummer er en identitetsbetegnelse for personer, som ikke er bosiddende i Sverige.

”Det er meget positivt, at Sverige ændrer reglerne, så danske sommerhusejere i Sverige kan ansøge om samordningsnummer. Det har vi fra dansk side arbejdet for i lang tid, og blandt andet med stor indsats af Bertel Haarder i Grænsehindringsrådet. Vi håber, at det kan lette danskernes dagligdag i Sverige. Det er vigtigt, at de private svenske aktører nu følger op, så det også i praksis bliver en lettelse.”

– Udviklingsminister og minister for Nordisk Samarbejde, Flemming Møller Mortensen.

Orienter dig i sagen i vores timeline nedenfor.

2022

November 2022

Den 30. november besluttede et stort flertal i Riksdagen at indføre et såkaldt stærkt system for samordningsnummeret, som træder i kraft fra den 1. september 2023. Læs, hvad det betyder i indlægget her.

Oktober 2022

Vi har nu fra medlemmer hørt flere gode eksempler på, at samordningsnummeret har vist sig nyttigt som dansker i Sverige. Bl.a. til at indgå aftaler om betaling af de faste regninger i Sverige via Autogiro.

Juni 2022

Med den danske ambassade i Sverige i front har Danske Torpare midt i juni sendt breve til E.ON, Folksam, Kivra og Skogsstyrelsen for at gøre opmærksom på, at vi savner muligheden for at benytte samordningsnummeret i dialogen med dem, herunder online. I brevet opfordrer Danske Torpare og Danmarks Ambassade i Sverige virksomhederne til at acceptere samordningsnummeret, når danskere med en kunderelation skal identificere sig over for virksomheden.

Følgebrevet (her til KIVRA) ser sådan ud:

Bästa VD Anna Bäck,
Danska fritidshusägare i Sverige upplever stora utmaningar då de skall sköta praktiska ting tillhörande sin fastighet, eftersom de inte kan få ett BankID som förutsätter ett personnummer. Danska fritidshusägare, som inte är fast bosatta i Sverige har endast möjlighet till samordningsnummer.
Jag tillåter mig därför på vägnar av Danmarks Ambassad samt Danska Torpare att sända er ett brev, som ni finner bifogat som bilaga. Jag hoppas att brevet tas emot positivt hos er och att ni på KIVRA vill acceptera samordningsnummer som identifikation för danska fritidshusägare i Sverige. 
Jag står gärna till tjänst med mer information och djupare samtal i frågan. 
Mvh,
Vibeke Rovsing Lauritzen, Ambassadør  

Flere af virksomhederne har kvitteret for modtagelsen over for ambassadøren, men vi ved endnu ikke, om de vil lytte til ønsket. Vi vender tilbage, når der er ny udvikling i sagen.

Februar 2022

Danske Torpare holder møde med svenske, danske og nordiske myndigheder

Medio januar 2022 holdt Danske Torpare møde med Vibeke Rovsing Lauritzen, Danmarks Ambassadør i Sverige, Nordisk samarbejde og Østersøsamarbejde og Nordisk Sekretariat under Nordisk Råd. En handlingsplan blev vedtaget: Hvordan får vi kommunikeret de gode historier, hvordan får vi vendt den svenske indstilling til samordningsnummeret og hvordan kan vi få centrale forsyningsvirksomheder til at acceptere samordningsnummeret.

2021

Juni 2021

Udgivet d. 18.06.2021

I dag, den 18. juni, kan danskere med ejendom i Sverige ansøge om samordningsnummer i Sverige. Et samordningsnummer er en identitetsbetegnelse for personer, som ikke er bosiddende i Sverige.

For at ansøge om et samordningsnummer, skal man kunne bevise sin tilknytning til Sverige. Man henvender sig til det lokale skattekontor, hvor man styrker sin identitet med et gyldigt billed-ID, og oplyser om behovet for samordningsnummer.

Formålet er, at det skal blive betydelig lettere for eksempel at oprette tjenester og services, selvom du ikke har et svensk personnummer.

Det, der er vigtigt fremover, er at gøre de private virksomheder opmærksomme på lovændringen, og Danske Torpare er i tæt kontakt med de svenske og danske myndigheder om dette.

“Det er selvfølgelig en rigtig stor milepæl i dag; at danskere nu har mulighed for at få et samordningsnummer. Det gør livet som dansk husejer i Sverige betydelig lettere. Vi er dog også meget bevidste om, at vi ikke er i mål, før samordningsnummeret er kommet ordentligt på det svenske landkort, så alle de private virksomheder accepterer det nye samordningsnummer på lige fod med et svensk personnummer, når der indgås aftale om tjenester og services med danskere. Og det er vi gået i gang med at oplyse om blandt andet hos vores egne svenske samarbejdspartnere. Så et godt og vigtigt skridt på vejen og samtidig nogle tydelige konkrete opgaver for os som forening at løse, for at nå helt i mål”.

– Bestyrelsesformand for Danske Torpare, Kim Høgh.

Udgivet d. 10.06.2021

Skatteverket i Sverige arbejder intenst på at få de sidste detaljer på plads med hensyn til samordningsnummeret.

Efter d. 18. juni skal du henvende dig til det lokale skattekontor, styrke din identitet med et gyldigt billed-ID, anføre din tilknytning til Sverige og oplyse om behovet for samordningsnummer.

Maj 2021

Udgivet d. 31.05.2021

Samordningsnummeret træder i kraft den 18. juni, og Danske Torpare er i dialog med Skatteverket, som oplyser om, at der formentlig kræves et personligt fremmøde på det lokale skattekontor for at få tildelt et samordningsnummer, men at de stadig arbejder på, hvordan ansøgningsprocessen helt præcist skal forløbe.

April 2021

Udgivet d. 29.04.2021

Danske Torpare har været i kontakt med en repræsentant fra den svenske regering for at høre mere om, hvordan sagen om samordningsnummeret skrider frem. Han har oplyst os om, at det lige nu forventes at træde i kraft d. 18. juni.

2020

December 2020

Danske Torpare har medio december været i kontakt med en repræsentant for den svenske regering for at få en status på samordningsnummeret. Meldingen er, at der lige nu pågår internt arbejde, og at samordningsnummeret – lidt forsinket i forhold til første udmelding – forventes at træde i kraft i løbet af 1. halvår af 2021.

Februar 2020

Der er nu et lovforslag ude i høring, som indebærer, at man som privatperson kan ansøge om et samordningsnummer, hvis man har en tilknytning til Sverige.

I lovforslaget nævnes det, at denne tilknytning kunne være, at man ejer et hus i landet, fordi udenlandske fritidshusejere oplever store problemer med at indgå aftaler om el, telefon og internet. I dag er det kun Skatteverket, der kan tildele et samordningsnummer. Og det kan kun tildeles, hvis man har brug for det i relation til en offentlig myndigheds afgørelse. Man kan altså som tingene er i dag, ikke ansøge om et samordningsnummer som privatperson.

Danske Torpare udarbejder i øjeblikket et høringssvar. Læs det endelige høringssvar her.

2019

November 2019

Ultimo november 2019 har Danske Torpare rettet henvendelse til den svenske statsminister, Stefan Löfven, for at høre status i sagen om samordningsnummer for danskere med hus i Sverige og for at understrege over for ham, hvor vigtigt dette er.

Danske Torpare deltog i et møde på Altinget den 5. november 2019, hvor Bertel Haarder oplyste om, at Danmark har formandskabet i Nordisk Råd fra januar 2020, og en af de sager, som har førsteprioritet, er samordningsnummeret.

Oktober 2019

Danske Torpare kontakter Vibeke Rovsing Lauritzen, den danske ambassadør i Stockholm, for at få hende til at kigge nærmere på sagen. Dette som led i at sætte den svenske regering under pres, så vi kan finde en løsning for vores medlemmer.

September 2019

Svar fra ministeren for nordisk samarbejde, Mogens Jensen. Ministeren udtrykker enighed i, at det er utilfredsstillende, at der stadig ikke foreligger en afklaring om samordningsnummer. Der er rettet henvendelse til de svenske myndigheder, og Mogens Jensen drøfter sagen med sin svenske kollega. Han samarbejder ligeledes med Bertel Haarder, regeringens repræsentant i Grænsehindringsrådet, om at rykke den svenske regering for en løsning.

Danske Torpare har ligeledes skrevet til Nordisk Råd ved rådsdirektør Britt Bohlin for at presse på for en udvikling i sagen.

Sideløbende med øvrige tiltag har Danske Torpare været i dialog med kommerskollegiet (enhed for EU´s indre marked). Foreningen har også været i dialog med nogle svenske borgmestre, som hjælper os med at arbejde for sagen.

Danske Torpare presser fortsat på, og vi har bestemt ikke opgivet at arbejde for denne vigtige sag for vores medlemmer. Vi må bare konstatere, at den lange tid uden en svensk regering har medført, at en række sager er blevet udsat.

August 2019

Danske Torpare har skrevet et brev til den danske minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen.

Ligeledes har foreningen kontaktet den nye svenske minister på området, Anna Hallberg (afløser for Ann Linde, som vi kontaktede i januar). Anna Hallberg er utrikesminister og minister for nordiska frågor. Desværre er der heller ikke kommet svar på denne henvendelse.

Maj 2019

Danske Torpare retter henvendelse til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Dog uden nogen brugbare resultater i forhold til et samordningsnummer.

Forbrugerrådet Tænk omtaler i en artikel udfordringen ved et manglende samordningsnummer og sætter fokus på den hindring, det er.

Marts 2019

Bertel Haarder, som er formand for Nordisk Råd, holdt oplæg til Danske Torpares ordinære generalforsamling. Han lovede at tage udfordringen med manglende samordningsnummer op i Nordisk Råd og at presse den svenske regering for at komme med en løsning.

Qua vores gode samarbejde med Nordisk Råd, ved vi, at de arbejder for sagen. Pr. november 2019 er de sidste forlydender, at man vil arbejde for et fælles e-identifikationsnummer.

Januar 2019

Danske Torpare kontaktede den nye svenske nordiske samarbejdsminister, Ann Linde, med henblik på at høre status i sagen. Dette efter den nye svenske regering. Der er dog ikke kommet noget svar på foreningens henvendelse.

Også Jessica Polfjärd, leder af Nordisk Råd, blev der rettet henvendelse til. Dog ligeledes uden succes.

2018

December 2018

Skatteverket fik til opgave af den tidligere svenske regering at komme med et responsum om samordningsnummer. Responsummet skulle være færdigt ultimo december 2018. Der er siden kommet ny regering.

News Øresund bringer nyheden om, at danske sommerhusejere i Sverige fortsat må vente på beslutning om samordningsnummer. Læs nyheden herunder.

Danska sommarstugeägare i Sverige får vänta på beslut om samordningsnummer

Om det blir lättare för de danskar och norrmän som har sommarstuga i Sverige att få svenskt samordningsnummer skulle det kunna leda till att de enklare kan teckna bredbandsabonnemang och förmånskort i mataffärer, handla via nätet och kommunicera digitalt med myndigheter. Men den svenska regeringens beslut har dragit ut på tiden, i väntan på en utredning från svenska Skatteverket.

I våras var det många som trodde att de danska sommarstugeägarnas problem var över, men det slutgiltiga beskedet från regeringen har ännu inte kommit. Nu inväntas en utredning från Skatteverket, som ska vara klar senast den 31 december i år, berättar Sveriges representant i Gränshinderrådet, Eva Tarselius Hallgren.

– På uppdrag av regeringen utreder Skatteverket om det är lämpligt att ge fler aktörer och såvitt gäller EU- och EES-medborgare också de enskilda själva, möjlighet att begära samordningsnummer. Uppdraget är ytterligare ett steg i riktning mot en lösning av gränshindret, säger hon till News Øresund.

Utredningen utökar alltså perspektivet till hela EU och inte enbart Norden. Frågan kommer därefter att beredas vidare inom Regeringskansliet, uppger Eva Tarselius Hallgren.

Den 7. december 2018 skriver Danske Torpare en mail til Bertel Haarder, som er den danske regerings repræsentant i Grænsehindringsrådet. Bertel Haarder er imødekommende over for vores problematik, og deltager i generalforsamlingen i marts 2019.

Den 5. december 2018 kontakter Danske Torpare ministrene Eva Kjer Hansen og Sven-Erik Bucht som opfølgning på gårsdagens møde til konferencen i Grænsehindringsrådet. De orienteres om udfordringen med manglende samordningsnummer.

Den 4. december 2018 afholdes Gränshinderskonferens. Danske Torpare deltager som interesseorganisation i dette vigtige politiske arbejde. Her møder vi den daværende danske minister for fiskeri og ligestilling og for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen, samt den daværende svenske minister for landdistrikter i Löfven-kabinettet, Sven-Erik Bucht.

Juni 2018

Danske Torpare medvirker i forbindelse med Sveriges nationaldag i Radio24syv-program om samordningsnummer. Dette i forbindelse med, at News Øresund har formidlet, at samordningsnummeret er på vej.

Maj 2018

News Øresund bringer positiv melding fra Grænsehindringsrådet om, at den svenske regering har sat embedsmændene i gang med at gøre det muligt at erstatte GD-numrene* med et samordningsnummer for udenlandske sommerhusejere. Det er noget, Grænsehindringsrådet har arbejdet på siden 2014.

* GD-numre bruges af Skatteverket til beskatning, mens samordningsnumre på mange måder fungerer som personnumre for personer, der ikke har folkeregisteradresse i Sverige.

Februar 2018

Danske Torpare kontakter endnu en gang Enheten för EU:s inre marknad/Department for the Internal Market for at følge op på udvikling i sagen.

I et svar til Danske Torpare skriver Skatteverket:

Frågan har varit på remiss i Sverige och utredningen har kommit fram till ett förslag som gör det möjligt för utländska fastighetsägare att få ett samordningsnummer i Sverige. Både Skatteverket och Lantmäteriet är eniga och har tillstyrkt förslaget.Vi har också fått besked att gränshindret i princip ska vara på väg att lösas.

Ärendet ligger nu i regeringen för beredning. I Sverige är det en långsam process att helt genomföra en lagändring som det här blir fråga om. Det ska genom flera instanser. Dessutom finns det helt andra föreslagna förändringar som kopplas till samordningsnummer, det kan påverka för man vill säkert gå ut med ett samlat förslag om olika ändringar omkring samordningsnummer i ett sammanhang.

Den svenske regering beder Skatteverket komme med et udspil til samordningsnummer ultimo 2018.

2017

Oktober 2017

Danske Torpare kontakter Enheten för EU:s inre marknad/Department for the Internal Market. Kommerskollegium, som er den myndighed i Sverige, der er ansvarlig for spørgsmål vedr. EU’s indre marked, oplyser, at Kommissionen er informeret, og Danske Torpare indberetter handelshindringen.

Sådan får du et samordningsnummer

For at ansøge om et samordningsnummer, skal man kunne bevise sin tilknytning til Sverige. Læs her, hvordan du får et samordningsnummer.

Hvad skal samordningsnummeret bruges til?

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället.

Riksdagen

Formålet er, at det skal blive betydeligt lettere f.eks. at oprette tjenester og services, selvom du ikke har et svensk personnummer.

Sammen står vi stærkere. Opfordringen til vores medlemmer lyder derfor på at minde familie, venner, naboer og bekendte om at blive en del af foreningen, hvis de har hus i Sverige og ikke allerede er det. Jo flere stemmer, des større indflydelse.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter