fbpx

Kategori Arkiver: SKAT

Som husejer i Sverige med bopæl i Danmark skal man forholde sig til begge landes skattemyndigheder.

Nyt indekstal for ejendomsværdiskat i 2023

Den svenske statistikmyndighed SCB har netop offentliggjort det opdaterede fastighetsprisindex, som viser udviklingen i salgspriser på bl.a. fritidsejendomme. Fastighetsprisindexet har den særlige interesse for os, at det anvendes ved beregningen af grundlaget for danske ejendomsværdiskat (som jo også skal betales for ejendom i udlandet). Vi har indsat det nye indekstal for 2023, som for fritidsejendomme […]

Værdiansættelse af svensk ejendom ved gaveoverdragelser

Udgivet 05.06.2024 TEKST:  Advokat Lars Holm Rasmussen En populær fremgangsmåde ved overdragelse af svensk ejendom til næste generation i familien, er at overdrage som gave. Når forældre vil give gave til deres børn (eller yngre generationer), skal der betales en gaveafgift til den danske stat på 15 % af gavens værdi. Reglerne gælder, når gavegiver […]

Nye boligskatter gælder også danske torpare

Den 1. januar 2024 træder de nye danske regler for boligbeskatning i kraft. Boligskatteopkrævningen bliver samlet, så ejendomsværdiskat og grundskyld opkræves via din løbende skattebetaling. Det gælder også den danske ejendomsværdiskat af det svenske torp. Når du ejer en ejendom i Sverige, skal du betale dansk ejendomsværdiskat af den – på samme måde som af […]

Har du modtaget brev om fastighetsdeklaration for småhuse?

Opdateret 09.10.2023 En fastighetstaxering er på vej til dig fra Skatteverket. Hold derfor øje med breve fra Skatteverket. Hvert tredje år udsender Skatteverket en fastighetstaxering, som gælder for almindelige ”småhuse”, og som kun skal udfyldes, hvis der er foretaget ændringer som f.eks. til- og ombygning, forbedringer og anden vedligeholdelse. Hvad er et småhus? Det er […]

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Skattepligt. En introduktion for nye ejere

Opdateret d. 17.07.2023  Er man ejer af fritidshus i Sverige, er man forpligtet til at betale skat til både Sverige og Danmark. Her får du gode råd fra foreningen frivillige skatterådgiver, Henry Larsen. Læs også om inkomstdeklarationen her og om betaling af dansk skat for erfarne skattepligtige. Skat i Sverige I Sverige betales en fastighetsavgift […]

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Har du modtaget brev fra Vurderingsstyrelsen?

Udgivet d. 13.10.2022 Den danske skattestyrelse er i øjeblikket i gang med en større undersøgelse af udenlandske ejendomme på danske hænder, som ikke er registreret i det danske skattesystem. Derfor har mange medlemmer modtaget brev fra Vurderingsstyrelsen, hvis de ikke har opgivet til Skat, at de har hus i Sverige. Det har affødt mange bekymrede […]

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Sådan indsender du din ‘Inkomstdeklaration’ digitalt

inkomstdeklaration

Udgivet d. 13. april 2022

Mange danskere, der ejer hus i Sverige, har problemer eller spørgsmål til, om man kan indsende sin inkomstdeklaration digitalt, da indsendelsen traditionelt tidligere er blevet gjort over brev eller pr. telefon til Skatteverket.

Det kan lade sig gøre, at indsende den digitalt, og derfor har Danske Torpare udarbejdet en udførlig guide, der viser dig hvordan.

Bliv medlem for at læse videre.
Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Inkomstdeklaration og fastighetsavgift – hvad er det?

Udgivet d. 17.03.2021, senest opdateret 13.09.2022 Hvem skal betale fastighetsavgift? Har du købt eller solgt en ejendom? Det er altid den, der er tinglyst ejer af ejendommen pr. 1. januar (indkomståret 2021), der er skattepligtig for hele året. Fastighetsavgiften for indkomståret 2021 findes normalt i fortrykt deklaration 2022, men udgør i øvrigt 0,75% af den senest […]

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Skatteforhold – svenske og danske

Dette dokument henvender sig til de medlemmer, der bor i Danmark og ejer en ejendom (”fastighet”) i Sverige, og som derfor er underlagt både de svenske og danske skatteregler. Du skal derfor selvangive (”deklarera”) i både Sverige og Danmark.

Af skattekonsulent Børge Aagaard Pedersen, advokat Lars Holm Rasmussen og jurist Victoria Lindtner, ajourført maj 2019.

I Sverige skal der betales skat af den svenske ejendom i form af fastighetsavgift eller fastighetsskatt, og i Danmark skal der betales skat af ejendommen i form af ejendomsværdiskat. Hvis ejendommen udlejes, skal der betales skat af lejeindtægterne i begge lande.

For at ophæve denne dobbeltbeskatning gives der et nedslag i de danske skatter svarende til den afgift/skat, der er betalt i Sverige.

I det følgende behandles først de svenske regler og dernæst de danske regler.

Bliv medlem for at læse videre!

Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.

Ny medlemsfordel – særligt til dig med skovejendom

Udgivet d. 16.12.2020, opdateret 02.02.2021 For torpare med skovejendom er der godt nyt. Danske Torpare har nemlig indgået et længe ventet samarbejde med Ekonomkonsulter. ”De almindeligste opgaver i forbindelse med skovejendomme er opstilling af årsregnskab i form af ”forenklet årsopgørelse” og udarbejdelse af selvangivelse. Vi giver råd om fældning, og er fortrolige med reglerne om […]

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter